ข้อดีของการติดต่อOPC Serverด้วยมาตรฐานOPC UA

OPC UAเป็นมาตรฐานหนึ่งของOPC Foundationที่ช่วยให้การสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายของOPC Serverมีความสะดวกและปลอดภัย ลดเวลาในการทำEngineeringและความยุงยากต่างๆได้

 

เมื่อเทียบความสะดวกในการสื่อสารOPC Serverผ่านระบบเครือข่ายแล้ว OPC UAนับว่าเป็นมาตรฐานที่สะดวกและปลอดภัยเมื่อเทียบกับOPC DAปกติ เนื่องจากOPC DAถ้าต้องการติดต่อผ่านระบบเครือข่ายจำเป็นต้องมีการคอนฟิกDCOM(ยกเว้นว่าใช้GENESIS32/GENESIS64ไม่จำเป็นต้องมีการคอนฟิกDCOMเนื่องจากมีโมดูลGenBrokerสามารถทำหน้าที่คล้ายOPC UAได้) ซึ่งDCOMนี้ค่อนข้างไม่สะดวกและป้องกันความปลอดภัยได้ยาก แต่OPC UAจะใช้Certificateจากเครื่องClientมาใช้กำหนดว่าServerจะอนุญาตให้OPC UA Clientใดบ้างติดต่อเข้ามา ซึ่งเราสามารถExportไฟล์Certificateมาจากฝั่งOPC UA Clientแล้วนำมาImportให้กับOPC UA Serverได้รู้ เท่านี้ก็สามารถติดต่อOPC UA Serverจากฝั่งOPC UA Clientได้แล้ว ในปัจจุบันจะมีSCADAบางยี่ห้อเท่านั้นที่สนับสนุนOPC UAและทำหน้าที่เป็นOPC UA Clientได้เช่น GENESIS64เป็นต้น ถ้าSCADAยี่ห้อใดต้องการติดต่อกับOPC UA Serverแต่ไม่มีคุณสมบัติเป็นOPC UA Clientก็จำเป็นต้องซื้อซอร์ฟแวร์ประเภทBroker(คล้ายGenBrokerของGENESIS) เช่นในKepwareจะมีDriverที่ชื่อOPC UA Clientจำหน่ายให้SCADAที่ไม่สนับสนุนOPC UAสามารถติดต่อกับOPC UA Serverอื่นๆผ่านระบบเครือข่ายได้ทั้งLocal AreaและInternet ก็เป็นการแก้ปัญหาได้อย่างหนึ่ง แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นตามจำนวนClient ผิดกับSCADAที่สนับสนุนOPC UAจะสามารถติดต่อOPC UA Serverได้เลยผ่านระบบเครือข่ายไม่ต้องซื้อซอร์ฟแวร์ประเภทBrokerดังกล่าว

ตัวอย่างCertificateในKepware KEPServerExที่อนุญาตให้OPC UA Clientในรายการสามารถติดต่อผ่านระบบเครือข่ายเข้ามาได้ (รายการดังกล่าวเราสามารถImportมาจากไฟล์Certificateได้)

image

ตัวอย่างการติดต่อOPC UA ServerจากGENEIS64 SCADA สามารถทำได้โดยระบุIP AddressของOPC UA Serverที่ต้องการรวมทั้งPortที่ใช้ในการสื่อสารโดยระบุในช่องAddressได้เลยแล้วกดปุ่มEnter

image

หลังจากติดต่อได้จะแสดงรายการและโฟลเดอร์ในOPC UA Server

image

จากตัวอย่างเป็นการเลือกเข้าไปยังChannel1จะพบOPC tagต่าง ๆ ของOPC UA Server(KEPServerEx)ผ่านระบบเครือข่าย โดยไม่ต้องคอนฟิกDCOMใดๆ

image

ทั้งนี้SCADAเครื่องอื่นที่ไม่มีการรีจิสCertificateก็จะไม่สามารถติดต่อมายังOPC UA Serverได้ ซึ่งปลอดภัยกว่าDCOMมาก และนอกจากนี้KEPServerExก็ยังสามารถทำงานเป็นOPC ServerแบบOPC DAให้SCADAแบบเก่าต่าง ๆ ติดต่อได้ตามปกติ(โดยไม่ใช้การสื่อสารแบบUA)

บทสรุป

  • OPC Serverรุ่นใหม่่โดยทั่วไปนอกจากทำหน้าที่OPC DAแล้ว ยังสามารถสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายทั้งLocalและInternetด้วยมาตรฐานOPC UA โดยที่SCADAที่จะสามารถติดต่อด้วยมาตรฐานUAได้ต้องสนุบสนุนการทำงานแบบOPC UA Clientด้วย
  • OPC UA Serverไม่ต้องคอนฟิก DCOM ใช้เพียงCertificate ซึ่งปลอดภัยกว่า
  • ไฟล์Certificateสามารถสร้างและExportมาจากฝั่งClientได้เพื่อนำมาใช้ในเครื่องOPC UA Serverให้อนุญาติClientนั้นเข้ามาติดต่อ
  • SCADAรุ่นเก่าที่ไม่มีมาตรฐานOPC UAสามารถใช้ซอร์ฟแวร์จำพวกUA Brokerได้เพื่อติดต่อกับOPC UA Sever (กรณีGENESIS32ไม่จำเป็นต้องซื้อซอร์ฟแวร์Brokerเนื่องจากมีGenBrokerสามารถทำหน้าที่ติดต่อกับOPC Serverผ่านระบบเครือข่ายได้ฟรี และสามารถกำหนดPermissionได้ทำนองเดียวกับCertificateอีกด้วยว่าจะยอมให้Clientใดบ้างติดต่อมายังOPC Server โดยสามารถติดตั้งGenbrokerได้ทั้งฝั่งClientและServerได้ฟรี)
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s