การติดต่อUnitronics PLC ผ่าน Modbus OPC Server

กรณีเรามี Modbus OPC Sever (ซอร์ฟแวร์ที่ทำหน้าที่ตัวกลางระหว่าง SCADA Software กับ PLC) เราสามารถเอามาอ่านค่าจาก PLCUnitronics ดังนี้

ในPLCจะต้องมีการเขียน LAdder เพื่อ Inital ฟังก์ชั่น Modbus โดยจากรูปเป็นการใช้ FB ชื่อ MODBUS CONFIG เพื่อติดต่อกับ PLC ที่มี Network ID = 95 ผ่าน Port 1

image

 

ส่วนใน OPC Server เราก็กำหนดว่าจะอ่านค่าจาก Address IO ไหนของ PLC

จากรูปเป็นการอ่านค่า I ของ Unitronics

image

เมื่อดูเทียบกับ Address I ของ PLC ในโปรแกรม VisiLogic จะพบว่า Address 100001 ใน OPC Server จะหมายถึง IO ใน PLC เช่นเดียวกับ 100003 = I1, 100005 = I2, 100007 = I3,…

image

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s