ถ้าต้องการส่งค่าระหว่างSCADAต่างยี่ห้อมายังGENESISไม่ผ่านOPCได้ไหม

ถาม: ถ้าต้องการส่งค่าระหว่างSCADAต่างยี่ห้อมายังGENESISไม่ผ่านOPCได้ไหม

ตอบ: ได้ครับโดยใช้SCADAนั้นๆเขียนค่าไปยังDatabase Tableเช่นMS SQL Server(เวอร์ชั่นExpressก็ได้), MySQL จากนั้นใช้GENESIS32หรือGENESIS64ไปดึงค่าจากDatabaseมาใช้

ยิ่งกว่านั้นGENESIS32ยังทำหน้าที่OPC Serverให้SCADAอื่นที่สนับสนุนOPCมาดึงค่าที่อ่านได้จากDatabaseไปใช้งานผ่านระบบเครือข่ายทั้งEthernetและInternetได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s