ตัวอย่างGENESIS SCADAงานระบบราง

image

Referenceงานรถไฟฟ้าบางส่วนที่ใช้ICONICS

image

image

image

image

image

image

image

image

image

image

โครงการรัฐบาลต่างๆที่ใช้GENESIS SCADA(รวมทั้งระบบราง)

VDOตัวอย่างGENESIS SCADA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s