เก็บข้อมูลOPCด้วยHyper Historian(ในGENESIS64 10.9)

เมื่อต้องการเก็บข้อมูลสัญญาณเพื่อทำรายงานและแสดงแบบกราฟTrend นอกจากนี้ยังให้SCADAที่สนับสนุนOPC HDA Clientอื่น ๆ สามารถดึงข้อมูลไปใช้ได้ ก็สามารถใช้Hyper Historian ExpressในGENESIS64เก็บได้ดังวิธีการต่อไปนี้

เปิดHyper Historian Expressจาก Start > Programs > ICONICS Tools> Workbench Classic จากนั้นคลิ้กขวาที่กิ่ง Data Collections เลือก + Folder เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่

image

ตั้งชื่อโฟลเดออร์เช่น MySignalเพื่อใช้เก็บข้อมูลสัญญาณของเรา

image

คลิ้กขวาที่MySignalที่สร้างขึ้นข้างต้น แล้วเลือก + Multiple Tags … เพื่อเลือกสัญญาณหลายสัญญาณมาเก็บ

image

เลือกCollectionซึ่งก็คือความละะเอียดเวลาในการเก็บข้อมูลจากรายการ (ถ้าต้องการระยะเวลาอื่นเพิ่ม สามารถสร้างได้เองจากกิ่งGroups > Sample Logging Group)

image

เลือกสัญญาณเช่น OPC Tag จากOPC Serverที่ต้องการ แล้วคลิ้กOK(ถ้าเลือกหลายสัญญาณให้คลิ้แCtrlบนแป้นพิมพ์ค้างไว้แล้วเลือกสัญญาณต่างๆ)

image

image

สัญญาณต่างๆจะถูกเพิ่มเข้ามาในกิ่งMySignal

image

ระบุที่เก็บข้อมูลในกิ่งLoggers

image

จากนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเราเลือกLoggerที่ถูกต้องสัมพันธ์กับCollectorที่เราใช้(จากตัวอย่างข้างต้นเราใช้ 5 seconds)

image

รายละเอียดของCollectorแต่ละแบบสามารถแก้ไขหรือสร้างขึ้นมาใหม่ได้ที่กิ่งGroups > Sample Logging Group

image

คลิ้กStartเพื่อเริ่มเก็บข้อมูล (กำหนดให้ทำงานแบบServiceได้จากWindows ServiceในControl Panel)

image

 

การแสดงข้อมูลแบบTrend

เราสามารถแสดงข้อมูลแบบTrendในTrendWorX64, TrendWorX32หรือในSCADAอื่นที่สนับสนุนฟีเจอร์แบบOPC HDA Clientได้

ในTrendWorX64ในเปิดGraphWorX64ขึ้นมา จากนั้นนำTrendWorX64 Viewerไปวางในหน้าแสดงผล

image

เลือกMultiple Pens

image

เลือกสัญญาณที่ต้องการ

image

คลิ้กOK, Close แล้วเข้สู่Runtimeโดยเลือกปุ่ม Ctrl + Mบนแป้นพิมพ์

image

ถ้าต้องการExportข้อมูลให้เลือกExport Data หรือ Statistics บนทููลบาร์ (แบบStatisticสามารถแสดงข้อมูลดิบพร้อมข้อมูลทางสถิติ)

ตัวอย่างการเลือกPeriodในขณะRuntime

image

หากไม่มีOPC HDA Client เราก็สามารถใช้Excelเปิดแสดงข้อมูลได้โดยใช้ReportWorX Expressเครื่องมือฟรีของGENESIS SCADAที่ทำงานแบบปลั้กอินบนExcel(ไม่จำเป็นต้องมีGENESIS)

Hyper Historian เก็บข้อมูลในรูปแบบไฟล์Biaryที่รวดเร็วใช้ทรัพยากรและพื้นที่น้อย จึงมีประสิทธิภาพมากกว่าการเก็บในฐานข้อมูลทั่วไป

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s