ใช้Excelดึงข้อมูลจากGENESIS32/64 SCADA

image

เราสามารถใช้MS SExcelดึงข้อมูลที่เก็บในGENESIS32, GENESIS64 มาใช้งานเช่นมาทำรายงานได้แม้ว่าจะไม่มีไลเซนส์GENESISในเครื่องExcelนั้นๆก็ตามเช่นการดึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายเป็นต้น

image

ตัวอย่างข้อมูลTrendWorXที่ดึงออกมาด้วย MS Excel

 

ตัวอย่างใช้Excelแสดงข้อมูลที่เก็บด้วยAlarmWorX

VDOที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s