คลาวด์Go-Global:รันGo-Global Clientเรียกโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์

ถาม: Go-Global Clientเรียกโปรแกรมอัตโนมัติพร้อมวินโดวส์อย่างไร?

 

ตอบ: สร้างBatch fileเพื่อระบุว่าจะให้Go-Global Clientเรียกโปรแกรมใดบ้าง(หลายโปรแกรมก็ได้) โดยในBatchจะระบุUser/Passwordไว้

การใช้งาน

1. สร้างไฟล์ start.bat ไว้ในหน้า Desktop โดยใช้Notepad และมีเนื้อหาของไฟล์ดังนี้

@ECHO off

start /b “” “C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe” -h Hostname –a Program1 -u username -p password

start /b “” “C:\Program Files (x86)\GraphOn\GO-Global\Client\gg-client.exe” -h Hostname -a Program2 -u username -p password

2. แก้ Hostname เป็นชื่อเครื่องHostหรือ IP Address ของ Host

แก้ไขชื่อโปรแกรมจาก Program1 และ Program2 เป็นชื่อโปรแกรมที่แชร์ไว้ใน Cluster Manager เช่นจากรูปจะพบชื่อโปรแกรมในกรอบสีแดงคือ Notepad ซึ่งแชร์ไว้ในเครื่อง Host ให้เครื่องClientต่างๆเรียกใช้

แก้ -u username จาก username เป็นชื่อUserที่จะล็อกอิน

แก้ -p password จาก password เป็นรหัสผ่านของUserข้างต้น

ทำการ Save (โดยเลือก Type เป็น All files และตั้งชื่อเป็น start.bat)

จากนั้นใช้Task Scheduleเรียกไฟล์Batchอัตโนมัติเมื่อวินโดวส์เริ่มทำงานตามวิธีนี้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s