เดินทางไกลดูก่อนที่ไหนสร้างทาง/จราจรหนาแน่น

ก่อนเดินทางไกลท่านสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรทางหลวงทั่วประเทศได้จากเว็บเพจสำนักบริหารบำรุงทางของกรมทางหลวงซึ่งประกอบด้วยแผนที่แสดงจุดก่อสร้างทางและภาพจากกล้องวงจรปิดแบบReal time เมื่อเข้าสู่เว็บจะพบแผนที่แสดงสัญลักษณ์ก่อสร้าง ณ จุดที่มีการก่อสร้าง และสัญลักษณ์กล้องCCTVที่สามารถชมภาพได้ เมื่อคลิ้กไอคอนCCTVจะพบภาพการจราจรช่วงนั้นซึ่งจะเล่นซ้ำไปมา หากต้องการอัพเดทข้อมูลจากอีกครั้งให้รีเฟรชเว็บเพจเพื่อแสดงข้อมูลช่วงใหม่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s