ใช้BridgeWorXควบคุมChiller

ตัวอย่างเบื้องต้นของการใช้BridgeWorXควบคุมอุปกรณ์เช่นต้องการควบคุมChillerตามDiagramด้านล่าง เมื่ออุณหภูมิChilled WaterสูงถึงระดับSetpointก็ให้ตรวจสอบว่าCoolingทำงานหรือยัง ถ้ายังก็ให้StartการทำงานนCoolingก่อน แล้วStart Chillerตามลำดับ

image

ชมVDOการใช้งานBridgeWorXเพื่อควบคุมตามกระบวนการข้างต้นที่นี่

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s