ขยายซอร์ฟแวร์ด้วยการแปลงเป็นคลาวด์

image

GO-GLOBAL คือ Cloud Solution เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Cloud Server) ได้เหมือนซอร์ฟแวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายของตนเองโดยไม่ต้องติดตั้งซอร์ฟแวร์เหล่านั้นในเครื่องลูกข่าย และสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ลูกข่ายเพื่อเรียกใช้แอพิเคชั่นซอร์ฟแวร์ได้พร้อมกันหลาย ๆ เครื่อง โดยอิสระต่อกัน โดยผู้ดูแลระบบสามารถเลือกแจกจ่ายแอพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้ผู้ใช้บนไคลเอ็นท์ต่างๆได้ ซึ่งGO-GLOBALมีราคาไม่แพงในขณะที่การติดตั้งเซตอัพทำได้ง่ายไม่ยุ่งยาก ไม่เหมือนCloud Solutionแบบอื่นที่ต้องสร้าง Virtual Server/PC ขึ้นมาแล้วโยกย้ายหรือติดตั้งแอพลิเคชั่นที่ต้องการแจกจ่ายลงใน Virtual Server/PC นั้น แต่GO-GLOBALไม่ต้องทำเช่นนั้น เพียงแค่ติดตั้ง GO-GLOBAL ในคอมพิวเตอร์เดิมก็สามารถแจกจ่ายแอพิเคชั่นให้ผู้ใช้ต่างๆได้โดยอิสระต่อกันได้เลย จึงได้รับความนิยมจากหน่วยงานต่าง ๆ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s