หน่วยงานของเราจัดการBIG DATAได้ดีหรือยัง?

ข้อมูลในองค์กรมีจำนวนมากโดยเฉพาะงานอุตสาหกรรมและการเงินซึ่งมีการเก็บข้อมูลแบบReal timeตลอดเวลา แต่ส่วนใหญ่มักมีปัญหาเรื่องการนำข้อมูลมาใช้เนื่องจากข้อมูลเหล่านั้นจำเป็นต้องทำให้มีคุณภาพก่อนนำมาใช้งาน กล่าวคือสามารถบ่งชี้สภาพการณ์ความเปลี่ยนแปลงสำคัญๆที่ชัดเจนจนสามารถช่วยพยากรณ์และแสดงให้เห็นถึงทิศทางของกระบวนการและธุรกิจได้ ข้อมูลที่มีคุณภาพแล้วจะต้องช่วยให้การตัดสินใจในการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลที่มีคุณภาพแล้วจะมาจากข้อมูลเหตุการณ์ในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลปัจจุบันและจัดทำรูปแบบให้เหมาะกับผู้ใช้งานระดับต่างๆในรูปแบบรายงาน

 

BIG DATAในงานอุตสากหรรมและวิศวกรรมนั้นมาจากข้อมูลทั้งระดับPlantที่มีจำนวนมากและข้อมูลอื่น ๆ เช่นข้อมูลทางธุรกิจเป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้หากมีการจัดการข้อมูลที่ดีจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพของหน่วยงานได้ เช่นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานดังที่กล่าวไปแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาวิจัยได้ เช่นแทนที่จะต้องทำแบบสำรวจก็ใช้ข้อมูลเดิมที่เก็บมาแล้วอย่างยาวนานแทนซึ่งจะมีความเที่ยงตรงมมากกว่าแบบสำรวจที่อาจไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อมูลที่มีการอินธิเรกตจากฐานข้อมูลแบบต่างๆและทำให้มีคุฯภาพดีแล้วยังสามารถช่วยวางกลยุทธเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้ทันที รูปแบบของกราฟข้อมูลในรายงานสามารถช่วยให้ตรวจสอบความผิดพลาดของระบบที่อาจเกิดขึ้นได้ทำให้สามารถหามาตรการควบคุมได้

ReportWorXสร้างรายงานคุณภาพจากBIG DATAได้

หนึ่งในซอร์ฟแวร์ที่สามารถอินธิเกรตข้อมูลได้อย่างกว้างขวางและสร้างรายงานได้ยืดหยุ่นตามความต้องการและใช้โดยองค์กรชั้นนำของโลก สามารถสร้างรายงานแบบอัตโนมัติ ตามเหตุกรณ์ และตามการสั่งงานได้ ข้อมูลReportWorXเพิ่มเติม

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s