โปรโตคอลสำหรับController/PLCสำคัญกับต้นทุนและการบำรุงรักษา

ในแง่ของงานSCADAเราไม่นิยมใช้โปรโตคอลที่หลายหลายเกินความจำเป็นเกินไปด้วยเหตุผลดังนี้

 

1. ความยุ่งยากในการสื่อสาร

ต่างโปรโตคอลกันจะทำให้การสื่อสารระหว่างกันหรือเชื่อมต่อมายังSCADAมีความยุ่งยากมากขึ้น นึกถึงภาพOPC Serverถ้าต้องต่อกับPLC/Controllerหลากหลานโปรโตคอลก็ทำให้ต้องศึกษาวิธีการสื่อสารมากขึ้น ใช้การคอนฟิกหลายรูปแบบขึ้น การสื่อสารระหว่างControllerยิ่งทำไม่ได้หากไม่มีCommunication Moduleของโปรโตคอลนั้นๆ

2. งบประมาณบานปลาย

ต้องซื้อซอร์ฟแวร์เช่นOPC Server/Driverที่เข้ากันได้กับโปรโตคอลนั้น ๆ หลายชุด

3. บำรุงรักษายาก

ต้องมีรูปแบบการบำรุงรักษาหลากหลายขึ้น มีSpare partมากขึ้นเช่นCommunication Module, Signal Surge, ฯลฯ ต้องมีคู่มือของแต่ละโปรโตคอล ต้องทำความเข้าใจทั้งหมด

การแก้ไข

หากต้องการลดความหลากหลายของโปรโตคอลมีแนวทางดังนี้

– เริ่มตั้งแต่การออกแบบให้เลือกอุปกรณ์ที่มีโปรโตคอลพื้นฐานและเปิดกว้างที่สุดเช่นModbus ซึ่งครอบคลุมในท้องตลาดมากที่สุุด กรณีPLCที่ไม่มีมาให้เป็นโปรโตคอลDefaultก็เลือกเป็นOptionได้

– ถ้าแก้ไขไม่ได้เพราะมีPLC/Controllerอยู่แล้ว และมีโปรโตคอลหลากหลายให้เลือกใช้Protocol ConverterหรือHMIที่รับโปรโตคอลได้หลากหลายแล้วเชื่อมต่อกับSCADAทีเดียว

– PLC/Controllerเก่าๆ หากเปลี่ยนได้ก็ทำการเปลี่ยนไปใช้โปรโตคอลที่เปิดกว้างและเราใช้งานอยู่ส่วนใหญ่ (หากไม่ใช่รุ่นCompactเล็กๆ มักจะสามารถซื้อOption cardโปรโตคอลที่ต้องการมาใส่ได้)

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของการบริหารจัดการของเราเป็นหลัก หากเราพิจารณาแล้วว่าโปรโตคอลที่เราใช้งานอยู่ไม่หลากหลายเกินไป(คุมงบในการรักษา/พัฒนาได้?)และสามารถจัดการได้ มีแนวทางที่สามารถต่อกับSCADAได้อยู่แล้ว เราก็ไม่ต้องกังวลเรื่องดังกล่าวนี้ แต่ก็ควรพิจารณาการปรับเปลี่ยน รวมศูนย์ หรือต่อขยายระบบในอนาคด้วย

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s