แพลตฟอร์ม GENESIS64 IoT

ถ้าต้องการออกแบบระบบIoTสำหรับอุตสาหกรรมและธุรกิจของเราด้วยGENESIS64 เราต้องเข้าใจโครงสร้างIoTเสียก่อน ซึ่งแสดงได้ดังรูป ข้อมูลเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆทั้งในโรงงานเดียวกันหรือต่างพื้นที่(เช่นต่างจังหวัด)จะส่งเข้ามาผ่านGateway(VPN, ADSL/VDSL/Ethernet/Internet)มายังCloud Serverก่อนไปแสดงผลและรับคำสั่งจากOperatorผ่านอุปกรณ์โมบายได้(รูปแบบโดยสังเขป)

image

 

Cloud Serverคืออะไรอยู่ที่ไหน? จำเป็นต้องมีไหม

Cloud Serverคือระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งMobileHMIและHyperHistorianซึ่งเป็นแอพลิเคชั่นอุตสาหกรรมแรกๆที่ใช้งานได้บนMicrosoft Azure(จะอธิบายต่อไป) ดังนั้นCloud Serverจะเป็นWorkstation/ServerหรือMicrosoft Azureก็ได้ ถ้าเราจะใช้Workstation/Serverของเราเอง ก็ติดตั้งGENESIS64และMobileHMIเข้าไป ซึ่งGENESIS64จะมีHyperHistorian Expressในตัว แต่ถ้าไม่มีเวลาดูแลหรือพิจารณาแล้วว่าการใช้บริการMicrosoft Azureคุ้มค่ากว่าในแง่การลงทุนและบำรุงรักษาก็ใช้บริการMicosoft Azureซึ่งสามารถติดตั้งMobileHMIและHyper Historianลงไปได้)

image

ดังนั้นถ้าใช้คอมพิวเตอร์ของเราเองเราก็ใช้เครื่องGENESIS64 SCADAเป็นCloud Serverโดยการติดตั้งMobileHMIลงไป แต่ถ้าใช้บริการMicrosoft AzureตัวCloud Serverก็จะอยู่ที่ServerของMicrosoftตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเช่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ที่สิงคโปร์และฮ่องกง เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ความต้องการ ข้อที่ควรพิจารณาก็คือเมื่อจำเป็นต้องประสานงานกับผู้ให้บริการจะมีความสะดวกแค่ไหน

MobileHMIคือซอร์ฟแวร์เพิ่มเติมจากGENESIS64เพื่อทำให้สามารถควบคุมและแสดงผลผ่านอุปกรณ์โมบาย คอมพิวเตอร์ หรือเว็บ ผ่านระบบเครือข่ายทั้งEthernetและInternetได้ รายละเอียด

HyperHistorian Express คือโมดูลหนึ่งในGENESIS64ใช้เก็บข้อมูลที่มีอัตราการเก็บด้วยความเร็วสูง เก็บในรูปแบบไฟล์ ไม่ต้องเก็บในSQL Server จึงเก็บได้มากเท่าที่มีพื้นที่จะเก็บด้วยความเร็วสูงกว่ามาก (กรณีใช้บนMicrosoft Azureจึงต้องติดตั้งHyperHistorian) ข้อมูลที่เก็บไว้จะแสดงย้อนหลังในGENESIS64บนTrendViewerหรือแสดงแบบรายงานบนReportWorX ExpressของGENESIS64 หรือแสดงบนSCADAอื่นๆที่สนับสนุนOPC HDA Clientเช่นGENESIS32, ReportWorXก็ได้ รายละเอียด

แนวโน้มการใช้งานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายในอนาคต โดยคาดว่าในปี2020จะมีการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตถึง17,000ล้านเครื่องและมีแนวโน้มการใช้ข้อมูลบนCloud/IoTมากกว่าเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ส่วนตัว (ข้อมูลจากMicrosoft)

image

 

ประโยชน์ของIoT

เข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ ศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจไม่เป็นรองเนื่องจากมีข้อมูลที่รวดเร็วแม่นยำ สามารถรวมศูนย์ข้อมูลจากระบบต่างๆที่หลากหลายมาใช้ร่วมกัน มองภาพรวมได้ชัดเจน กำหนดกลยุทธ์การบริการได้ถูกต้อง

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s