บริหารการใช้พลังงาน(ไฟฟ้า/ประปา/แก็ส/ฯลฯ)ด้วยSCADA

GENESIS64มีแพกเกจบริหารจัดการพลังงานชื่อEnergy AnalytiX ที่Microsoftใช้ในสำนักงานใหญ่ มีฟีเจอร์หลักดังนี้

 

 • บันทึกและคำนวนอัตราการใช้พลังงาน เช่นไฟฟ้า แก็ส ประปา ฯลฯ ต่อชั่วโมง ต่อวัน
 • คำนวนค่าใช้จ่ายพลังงาน ทั้งแบบมาตรฐาน และแบบซับวซ้อน(เช่นแบบเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา, แบบเปลี่ยนตามปริมาณหน่วยการใช้ เป็นต้น) ออกแบบสูตรการคำนวนเองได้
 • เพิ่มและกำหนดรูปแบบมิเตอร์ได้
 • กำหนดArea/Site/รูปแบบโครงสร้างได้
 • แยกCost Centerได้
 • คำนวนCarbon footprint
 • แสดงรายงานบนGENESIS64 แบบตารางข้อมูล และTrend
 • ข้อมูลที่เก็บและคำนวนไว้สามารถนำไปใช้งานต่อในแอพลิเคชั่นภายนอกได้ เช่น Excel, Web Development
 • สัญญาณมิเตอร์หรือPLC/Controllerผ่านOPC, OPC UA, BACnet, SNMP, Modbus และ Web Service
 • กำหนดช่วงการคำนวนได้เช่นทุก 5/10/15/…นาที
 • นำเข้าข้อมูลมิเตอร์จากฐานข้อมูลภายนอกได้(ผ่านการจัดรูปแบบ) และใช้Timer Triggerตั้งเวลานำเข้าข้อมูลได้
 • สร้างสูตรคำนวนนอกเหนือจากสูตรมาตรฐานได้เอง
 • พยาการรณ์การใช้พลังงานตามสภาพอากาศ Degree Day Analysis จากข้อมูลสภาพอากาศภายนอก
 • Energy Star Report
 • รองรับการแสดงผลผ่านเว็บ (Web-based Functionalities)
 • มีเพกเกจที่ได้GENESIS64 SCADA ได้โมดูลของGENESIS64 เช่น 2D/3D Graphic, Trend / Alarm/ แผนที่ดาวเทียม/ ScheduleWorX/ฯลฯ
 • ตัวอย่างรูปแบบข้อมูลและชาร์ต
  • kWh/Ohr – kWh used per occupant hour
  • kWh/DegreeDay – kWh normalized to degree days
  • kWh/RuntimeHr – kWh used per hour of runtime
  • kWh/m3 – kWh used per Cubic meter of conditioned air produced
  • kWh/ft2 –  kWh used per square foot of floor space
  • ft3/lb – cubic feet of gas used per pound of steam produced
  • kWh/Unit – kWh per unit of product produced

ข้อมูลเพิ่มเติม Energy AnalytiXจากICONICS

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s