กรณีศึกษาเมืองArlingtonใช้IoTประหยัดพลังงานและบริหารจัดการ

image

ก่อนหน้าที่จะใช้ระบบIoTจากIconicsมาบริหารจัดการ เมืองArlingtonในแมสซาชุเซส สหรัฐอเมริกา ต้องพบกับปัญหาการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและสาธารณูปโภคที่มักจะซ่อมแซมได้ไม่ทันเวลาและมีการใช้พลังงานโดยเปล่าประโยชน์ Ruthy Bennettผู้รับผิดชอบด้านการจัดการพลังงานจึงมองหาโซลูชั่นเพื่อจัดการกับปัญหาดังกล่าวและตัดสินใจใช้IoT Solutionประกอบด้วยGENESIS64, AnalyTiXและMobileHMIในการตรวจสอบการใช้พลังงานและสาธารณูปโภคของเมืองโดยใช้โรงเรียนประถมPeirceเป็นต้นแบบนำร่อง ผลปรากฏว่าระบบตรวจสอบช่วยให้ทีมงานวิเคราะห์การใช้พลังงานที่เปล่าประโยชน์เช่นการทำงานของBoilerและเครื่องปรับอากาศที่ทำงานในช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานห้องเรียนทำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์

 

image

 

ทำความร้อนเกินความต้องการนอกช่วงเวลาเรียน

image

 

 

Over Heat เกิดขึ้นเกินความต้องการ

image

 

จากข้อมูลที่ได้รับทำให้พนักงานซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบหาสาเหตุได้อย่างตรงจุดและลดการสิ้นเปลืองพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ในกรณีต่างๆได้เทียบกับเดิมที่หาสาเหตุของความสิ้นเปลืองต่างๆไม่เจอ

 

image

ห้องควบคุมของโรงเรียนPeirceมีเพียงคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อรับตรวจสอบผ่านระบบCloud(Microsoft Azure)

 

image

หน้าจอแสดงFaultที่เกิดขึ้น

image

image

จากการบริหารจัดการดังกล่าวทำให้ประหยัดพลังงานลงได้10%และทีมงานคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานได้อีก ระบบทำให้ทีมงานสามารถจัดการปัญหาได้เร็วและทั่วถึงเนื่องจากมีข้อมูลมากขึ้น พนักงานและผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจมากขึ้น เครื่องจักรสาธรณูปโภคทำงานได้ต่อเนื่องเพราะมีการซ่อมบำรุงก่อนที่จะมีการเสียหาย เมืองArlingtonได้รับรางวัลGreen Communitiesเนื่องจากสามารถลดการใช้พลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

image

ข้อมูลเพิ่มเติมและเอกสาร

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s