การรวบWordของOmron TCP61มาใช้ในSCADA

กรณีใช้Omron Modtcp61เพื่อติดต่อกับSCADAแล้วมีDIที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก ควรใช้ฟังก์ชั่นSetเพื่อเก็บค่าDIเหล่านั้นไว้ในWord จากนั้นจึงค่อยเอาWordมาใช้งานในSCADAซึ่งในGenesis SCADAสามารถแตกbitของWordนั้นๆมาใช้งานได้(แต่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นจึงเหมาะกับDIเท่านั้น) ทำให้ประหยัดtagของSCADA

อีกประการหนึ่งเมื่อต้องการสั่งงานoutputทั้งแบบDOและAOในPLCทั่วไปต้องทำผ่านInternal contactและInternal register เนื่องจากถูกบังคับไว้ด้วยวิธีเขียนLadderโดยเฉพาะPLCที่ไม่สนับสนุนภาษาIEC61131 เช่นLadderแบบนี้

|—| |————(Y0)
       X0

จากตัวอย่างข้างต้นเราไม่สามารถควบคุมY0จากSCADAได้เลยเนื่องจากLadderจะรอรับcontact X0เท่านั้น (แต่scadaดูได้หมด) ในกรณีที่ต้องการสั่งได้จากSCADAต้องปรับปรุงLadderเป็น

image

แล้วให้SCADAสั่งงานผ่านD0แทน(กรณีomron Modtcp61ใช้D0.00เป็นต้น กรณีOmron Fin ใช้ตัวอื่นได้เพิ่มเติมเช่นM0เป็นต้นก็ได้) ซึ่งใช้ได้กับPLCทั่วไปและใช้Registerสัญลักษณ์แตกต่างกันไป ต้องดูตามคู่มือของOPC Server 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s