ติดต่อJanitza Power MeterกับGENESIS SCADA

ขั้นตอนการติดต่อJanitza Power MeterกับGENESIS SCADAโดยสังเขปผ่านModbus TCP Gateway

โดยModbus TCP Gatewayที่ใช้มีได้หลายรุ่นเช่นUMG511, UMG604 เป็นต้นโดยใช้ICONICS Modbus OPC Serverเป็นตัวกลางในการติดต่อแบบModbus TCP Ethernet แต่ถ้าใช้Serial to Ethernet Converterของยี่ห้ออื่นก็สามารถทำได้ครับ โดยหากเป็นSerial to Ethernet Converterธรรมดาที่เป็นReal COM Modeให้ติดต่อโดยใช้Serial Connection(จะเลือกEthernetไม่ได้ครับ)

ในICONICS Modus OPC Server ให้สร้าง New Deviceขึ้นมาระบุIP AddressของModbus TCCP Gateway และUnit ID(Modbus ID)ของมิเตอร์ เช่นจากรูปID=12

image

สร้าง New Data Item ขึ้นมาโดยดูรายการModbus Addressในคู่มือของมิเตอร์ ในตัวอย่างใช้Register 19000 แต่บางครั้งหากไม่สามารถติดต่อได้หรือค่าที่มอนิเตอร์ได้เป็น 0 ให้เพิ่มAddressเข้าไปอีก1ลำดับ ดังนั้นจากตัวอย่างจะเป็น 19001

image

ค่าRegisterถัดไปก็จะเป็น 19003, 19005,…

นอกจากนี้ให้แตกกิ่งCustome Device Type แล้วแก้ไขDefault Device TypeโดยเลือกSwap word inside DWORDเพื่อสลับตำแหน่งWORDให้ถูกต้องตรงกับPower Meterรุ่นนี้

JNZ1

ตัวอย่างModbus Addressตามคู่มือของมิเตอร์(ตัวอย่างคู่มือของUMG96RM)

image

ถ้ามีมิเตอร์หลายตัวต่อผ่านGatwayตัวเดียวกันก็สร้างNew Deviceเพิ่ม ใช้IP Addressเดียวกันแต่เปลี่ยนIDให้ตรงกับมิเตอร์นั้นๆ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s