มีPLCมากกว่า3ยี่ห้อต้องการต่อSCADAใช้Manufacturing Suiteประหยัดกว่า

ถ้าเรามีPLCหลากยี่ห้อ เราอาจใช้HMI Panelเป็นตัวConverterก่อนเพื่อต่อกับSCADAเนื่องจากประหยัดค่าOPC Server โดยเฉพาะGenesis32นั้นเมื่อติดต่อHMIอย่างProfaceก็สามารถทำได้เลยไม่ต้องซื้อOPC Server เพิ่ม แต่ถ้ามีPLCหลายยี่ห้อและมีสัญญาณจำนวนมากเกินไปHMIตัวเดียวอาจบริการข้อมูลได้ช้าลง ดังนั้นOPC serverแบบเหมาหลายDriverจะคุ้มค่ากว่าในกรณีเช่นนี้ เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องพอร์ตการสื่อสารและประสิทธิภาพของCPU

KepwareมีOPC Serverทั้งแบบแยกและเหมารวมจำหน่าย ถ้ามีPLCเพียง1-2ยี่ห้อ การซื้อแบบแยกจะเหมาะกว่า แต่ถ้ามีมากกว่า3ยี่ห้อการซื้อแบบเหมารวมที่เรียกว่า Manufacturing Suiteจะคุ้มค่าและประหยัดกว่าซื้อแบบแยก แต่ก็มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมคือ หากเรามีPLCแต่ละยี่ห้อมีสัญญาณจำนวนมาก แล้วต้องการแยกOPC Serverออกเป็นหลายเครื่องPCไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ในกรณีเช่นนี้การซื้อOPC Serverแบบแยกหลายไลเซนส์แล้วขอส่วนลดจากผู้ขายจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากManufacturing SuiteเหมาทุกDriverจะไม่สามารถแยกDriverไปใช้ในแต่ละPCไดนั่นเอง อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือDriverในManufacturing Suiteเป็นDriverมาตรฐานเท่านั้น(เช่นAB,  Modbus, Omron, Mitsubishi,  Siemens,  ฯลฯ) ไม่รวมDriverแบบPremiumเช่น BACNet, IEC61850,  DNP3เป็นต้น จึงต้องแยกแยะว่าPLC/Controllerที่จะต้องใช้มีอะไรบ้างที่เป็นStandard driverหรือPremium driverซึ่งหลายๆค่ายผู้ผลิตจะคิดราคาต่างระดับกันระหว่างแบบStandardและPremium

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s