หลักการใช้Genesis64บนMicrosoft cloud

บทความ​นี้จะกล่าวถึงการใช้Genesis64 SCADAบนMicrosoft Azureซึ่งเป็นCloud SolutionของIconicsและMicrosoft เพื่อให้สามารถแสดงผลSCADAผ่านเว็บโดยเก็บข้อมูลต่างๆไว้ในMicrosoft Azure เพื่อประโยชน์ด้านต้นทุนและความปลอดภัย คือไม่ต้องมีServer ไม่ต้องดูแลบำรุงรักษาServerเอง มั่นใจได้ว่าข้อมูลจะถูกBackupอัตโนมัติ

Genesis64ทำงานบนVirtual machine

เราจะสร้างVisual Machine ในMicrosoft Azureผ่านหน้าDashboardแล้วทำการติดตั้งGenesis64ลงไป ซึ่งเป็นการติดตั้งตามปกติเหมือนบนPC ส่วนช่องทางการติดตั้งและคำถามว่าไฟล์ติดตั้งจะอยู่ในVirsual Machineได้อย่างไรนั้น เราจะต้องใช้งานVirtual Machineผ่านRemote  Desktopเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ติดตั้งของGenesis64มาไว้ในVMจากนั้นจึงติดตั้งผ่านRemote desktop (คิดเสียว่าVMคือคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งซึ่งอยู่ในอีกพื้นที่หนึ่ง ดังนั้นเวลาจะใช้งานจึงต้องRemoteเข้าไปใช้งาน)  ส่วนการรีโมทเข้าไปจะรู้IP addressและUser/passwordได้อย่างไร เราจะรู้ได้จากAzure dashboardที่เราเข้าไปกำหนดคอนฟิกต่างๆผ่านAzure account ซึ่งจะมีลิงค์Remote Desktopให้

ติดต่อRemote Hardware/OPC

Genesis64ในVMจะติดต่อกับPLC/ControllerหรือOPC serverในโรงงานของเราผ่านอินเทอร์เน็ตโดยคอมพิวเตอร์ของเราที่ทำหน้าที่OPC Serverจะต้องติดตั้งIconics connectorที่จะทำหน้าที่ติดต่อไปยังGenesis64ในVMของAzureเพื่อInitialการเชื่อมต่อแล้วให้Genesis64อ่านเขียนข้อมูลในOPC Serverในโรงงานของเราได้ ผู้พัฒนาก็จะทำการสร้างหน้าแสดงผลของSCADA/Trend/Alarmไว้ในVMตามที่ต้องการแล้วเลือกOPC tagซึ่งจะแสดงออกมาให้เราเลือกคล้ายOPC tagที่อยู่ในเครือข่ายLAN

แสดงผล/สั่งการบนClient

ผู้ใช้ClientของGenesis64ทั้งแบบDesktop/WEB/tabletและสมาร์ทโฟนสามารถแสดงผลSCADAผ่านอินเทอร์เน็ตโดยข้อมูลมาจากGenesis64ในAzureนั่นเอง สามารถ​สั่งการและแสดงผลได้ตามที่ผู้ออกแบบกำหนด โดยClientเป็นได้ทั้งแบบMobile HMI, KPIWorX และWebHMI

ถ้าเรามีโรงงานหลายสาขาต้องการรวมศูนย์SCADAไปไว้ในMicrosoft Azure ก็ให้ติดตั้งICONICS Connectorไว้ในOPC Serverของแต่ละโรงงาน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s