Industry 4.0 ใกล้แค่เอื้อม ​อยู่ที่เริ่มเมื่อใด

ความจำเป็นที่ต้องแข่งขันทำให้อุตสาหกรรม​ต้องลดต้นทุน เพิ่มศักยภาพ​ทั้งคุณภาพ และความรวดเร็ว เป็นปัจจัยเร่งให้Industry 4.0มีความจำเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อค่าแรงปรับสูงขึ้น คู่แข่งพัฒนาขึ้น ทำให้การทำงานแบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นไปอีก

ในตอนเริ่มต้น ประเทศที่มีค่าแรงต่ำอาจมีบุคลากรที่มีความเข้าใจด้านAutomation และIOTน้อย แต่จะเพิ่มสูงขึ้นในไม่ช้าโดยเฉพาะประเทศที่ประชาชนใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เนื่องจากเนื้อหาIOTที่ทันสมัยเป็นภาษาอังกฤษและการใช้อินเทอร์เน็ต​ที่​เข้าถึงได้มากขึ้นทุกที ประเทศไทยจะต้องตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มาก

ปัญหาหนึ่งของการเข้าสู่Industry 4.0ไม่ได้เสียทีเกิดจากความเข้าใจว่าIndustry 4.0ต้องมาพร้อมความแพง แต่ไม่ได้พิจารณาว่าความแพงนั้นมาจากการซื้อแบบจ้างเหมาที่ขาดการพึ่งพาตนเอง ทั้งการพัฒนาซอฟต์แวร์​และฮาร์ดแวร์ ขาดการเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอน โดยเฉพาะการมีเป้าหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจง

ความแข็งแกร่งขององค์กร​ที่แท้จริงคือองค์​ความรู้​ซึ่งจะทำให้องค์กรมีความั่นคงและยั่งยืน การก้าวสู่Industry 4.0จึงควรมีเป้าหมายในแต่ละระยะเพื่อให้บุคลากร​และหน่วยงานภายในปรับตัวทัน เช่นระยะแรกคือการอินธิเกรตสัญญา​ณมายังSCADAโดยเริ่มจากไลน์การผลิตที่เหมาะสมก่อนแล้วค่อยขยายเพิ่มไปยังไลน์อื่น เมื่ออิธิเกรตเข้าSCADAแล้วจะได้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทั้งreal timeและhistoryให้นำมาวิเคราะห์​เพื่อปรับปรุงการออกแบบSCADAให้ตรงความต้องการต่อไป แตกต่างกับการจ้างทำที่เราไม่สามารถวิเคราะห์​ปัญหาล่วงหน้าเพื่อปรับปรุงการออกแบบได้เนื่องจากต้องอาศัยเวลาและบุคลากร​ของเราเองที่รู้ความต้องการและปัญหาอย่างแท้จริง ปัญหาอีกอีกประการคือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอินธิเกรตอย่างไรเนื่องจากไม่มีประสบการณ์ เรื่องนี้แก้ไขได้โดยการหาความรู้แหล่งข้อมูลที่มีอยู่ทั่วไปได้ คำแนะนำของผมคือให้สำรวจไลน์การผลิตว่ามีController/RTUหรือSensorอะไรในไลน์การผลิตที่เราสนใจอยู่บ้างเทียบกับความต้องการของเรา ถ้าไม่มีหรือไม่ตรงกับที่ต้องการต้องหาController/RTUหรือSensor/Communicationอะไรมาเพิ่มบ้างเพื่อให้สามารถทราบค่าของสัญญาณที่เราสนใจ ดังนั้นผู้บริหารต้องส่งเสริมคนของเราเองให้เห็นเป้าหมายแต่ละระยะ ให้กำลังใจและโอกาส จะทำให้องค์กรมีภาระต้นทุนการพัฒนาน้อยเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงได้ดี ส่วนพนักงานก็พยายามปรับตัวในด้านการเรียนรู้และตระหนักถึงเป้าหมายในแต่ละระยะ ค่อยๆเริ่มและหาแหล่งข้อมูลเพื่อทดลองทำแบบPilot project ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเองในระยะยาวที่จะสามารถอยู่ในยุค4.0ได้อย่างมั่นคง เพราะคนมีวิจารณญาน​ย่อมดีกว่าหุ่นยนต์​แน่นอนครับ

VDOที่เกี่ยวข้อง

เริ่มทำSCADAแบบ Pilot Project ดีอย่างไร เริ่มอย่างไร?
เริ่มเข้าสู่ Thailand4.0อย่างไร
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s