ต่อICONICS Modbus OPC ServerกับSMA Inverter

image

ตัวอย่างการต่อICONICS Modbus OPC Serverที่แถมมากับGENESIS SCADAกับSMA Inverter

 

SMA Requirement

 • โมดูลSpeedwire (Ethernet) เป็นฮาร์ดแวร์อ็อปชั่นสำหรับSMA Inverter
  image

ก่อนอื่นต้องตรวจสอบการสื่อสารModbus TCPของInverter คลิ้กที่นี่เพื่ออ่านวิธีการทดสอบ | คู่มือการคอนฟิกSpeedwire

 • ข้อมูลModbus TableของSMA ดูจากคูมือModbusของInverterนั้น เช่นรุ่น SB n000US (ดูหน้า 32) จะพบว่าค่า Total yield อยู่ที่Register 30513 ให้ใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ไปสร้างเป็นOPC tagในICONICS Modbus OPC Server
  image
 • IP Adress และ Modbus IDของInverter
  ให้ใช้เพื่อระบุIDในICONICS Modbus OPC Serverเพื่อติดต่อกับInverter ถ้าเป็นInverterที่ใช้Speedwire ให้ใช้ID=3
  image

สร้างไฟล์คอนฟิกOPC Server

โปรดอ่านการใช้งานICONICS Modbus OPC Serverเบื้องต้น

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s