เทมเพลต Downtime Web Report สำหรับGENESIS32 SCADA

image

สำหรับผู้ใช้GENESIS32 SCADAท่านสามารถดาน์โหลดเทมเพลตDowntime Web Reportไปใช้งานเพื่อแสดงผลAlarm Log Data เช่น Alarm By Area, Alarm Downtime By Area, Alarm Downtime By Source เป็นต้น สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้โดยไม่ต้องมีพื้นฐานHTML โดยเทมเพลตนี้ใช้งานร่วมกับเครื่องมือสร้างระบบรายงานฟรี Seal Report สามารถเรียกใช้งานผ่านเว็บได้ ทำให้สามารถรับทราบข้อมูลสรุปที่สำคัญซึ่งเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของระบบควบคุม ระบบการผลิต ฯลฯ ที่ติดต่ออยู่กับGENESIS32 SCADAได้ ดาวน์โหลดเทมเพลตDowntime Web Report ที่นี่

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s