ตัวอย่างไฟล์OPCสำหรับMoxa ioLogik Remote IO

ไฟล์OPC ServerสำหรับMoxa ioLogikของICONICS Modbus OPC Serverซึ่งแถมมากับGENESIS32 SCADA โดยตัวอย่างไฟล์นี้ใช้กับioLogikรุ่นE1263H ดาวน์โหลดไฟล์OPC ServerสำหรับioLogik | วิธีการใช้งานICONICS Modbus OPC   | คู่มือioLogik E1263H

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s