เทมเพลตWeb Reportแสดงระยะเวลาทำงานเครื่องจักร ฟรีสำหรับGENESIS32 SCADA

image

เทมเพลตนี้สร้างจากSeal Reportใช้แสดงระยะเวลาการทำงานของเครื่องจักรStart ถึง Stop โดยเอาข้อมูลที่เก็บจากGENESIS32 SCADAมาประมวลผลรายงานแสดงผ่านเว็บ

 

ดาวน์โหลดเทมเพลตWeb Reportแสดงระยะเวลาทำงานเเครื่องจักร

VDOการเซตอัพเพื่อตรวจจับสถานะการทำงานเครื่องจักรด้วยGENESIS32

ดาวน์โหลดSeal Reportที่นี่ 

VDOการใช้งานReportเบื้องต้น (การใช้งานDowntime Report)

 

การเปลี่ยนหน่วยเวลา

ในReportที่ดาวน์โหลดไปจะแสดงเวลาหน่วยเป็นวินาที ในกรณีที่ท่านต้องการแสดงเป็นนาทีหรือชั่วโมงสามารถทำได้โดยแก้ไขโมเดลชื่อPeriodดังนี้

image

image

เป็น
Sum(DATEDIFF(minute,[ActiveTime], [EventTime]))

แล้วคลิ้กOK แล้วคลิ้กไอคอนSaveimageเป็นอันเสร็จเรียบร้อย

ถ้าต้องการแสดงเป็นชั่วโมงให้ใช้ hour แทนsecond แต่เนื่องจากSQLจะปัดเป็นจำนวนเต็มดังนั้นกรณีชั่วโมงแนะนำให้ใช้

CAST(Sum(DATEDIFF(minute,[ActiveTime], [EventTime])) as float)/60

แล้วกำหนดฟอร์แม็ตของผลลัพธ์ให้แสดงทศนิยมด้วยเช่นทศนิยม2ตำแหน่ง

image

 

image

ลบFormatของแกนYให้ว่างเพื่อให้แสดงค่าสเกลบนแกนYเป็นทศนิยม

image

เมื่อแสดงผลในรายงานจะได้ค่าเป็นทศนิยม

image

 

และข้อมูลในตารางใต้กราฟจะแสดงข้อมูลที่เก็บไว้ในSCADA

image

สังเกตุว่าค่าDurationยังเป็นวินาทีอยู่ ถ้าต้องการแปลงเป็นนาทีหรือชั่วโมงก็ทำเช่นเดียวกัน โดยทำที่โมเดลtable

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s