งานมั่นคงถ้าเรียนรู้SCADA

นับวันแรงงานจะลดลงและถูกแทนที่ด้วยAutomation/Robot แต่บุคคลากร​ที่มีความเชี่ยวชาญด้านSCADA/IoTยังมีความจำเป็นและไม่ตกงาน หากเราเริ่มวันนี้ก็จะเป็นเครื่องรับประกันความมั่นคงในอาชีพอุตสาหกรรม​ได้

RobotและAutomationไม่สามารถจัดการและมีวิจารณญาน​ได้ทุกเรื่องยกเว้นในขอบเขตงานที่มีการโปรแกรมไว้ ดังนั้นบุคคลากรที่มีความรู้จัดการเรื่องนี้ยังจำเป็น เพราะต้องมีการปรับปรังเปลี่ยนแปลงระบบตามความต้องการอยู่เรื่อยไป แตกต่างกับการทำงานรูทีนที่ต้องอาศัยการค้นคว้าหาข้อมูลเครื่องจักรและControllerรุ่นใหม่ๆที่จะนำมาใช้ และติดตามเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการผลิตได้เร็ว ทั่วถึง และชัดเจน ว่าข้อดีข้อด้อยที่ต้องปรับปรุงและให้ตรงความต้องการขององค์กร ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพการผลิต เนื่องจากการจัดการยุคใหม่จำเป็นต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วบนพื้นฐานข้อมูลแบบRealtimeที่กลั่นกรองให้เหมาะกับผู้บริหารและพนักงานแต่ละระดับ ดังนั้นจึงอาจต้องสามารถเข้าถึงเข้าถึงข้อมูลจากทุกที่ทุกเวลาด้วยความปลอดภัย

จากข้อมูลการใช้งานระบบปฏิบัติการพบว่าการใช้งานแพลตฟอร์มแบบคลาวด์มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสวนทางกับDesktop PC เนื่องจากต้นทุนถูกลง มีความปลอดภัย ไม่ต้องเสียเวลาบำรุงรักษาServer และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นSCADAยุคต่อๆไปจึงจะย้ายServer หรือการสำริงข้อมูลไปไว้บนคลาวด์​มากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และทดสอบบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมที่จำนำมาปรับใช้ในองค์กรในอนาคตอันใกล้นอกเหนือจากความรู้ด้านการอินธิเกรตระบบSCADA

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s