สำรวจไซต์​ทำSCADAดูอะไรบ้าง

การสำรวจหน้าไซต์งานเพื่อจะออกแบบทำระบบSCADAจะต้องดูอะไรบ้าง บทความนี้มุ่งเสนอเฉพาะกรณีมีPLC/Controllerอยู่แล้วในไลน์การผลิตต่างๆแล้วต้องการรวมศูนย์ด้วยSCADA

ก่อนไปสำรวจไซต์งานให้ขอข้อมูลเอกสารแสดงโครงสร้างและจำนวนPLC CONTROLLERเท่าที่จะมีให้มากที่สุดเพื่อมาศึกษาเตรียมความพร้อม สิ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อไปไซต์งานคือ

1. สรุปจำนวนPLC/Controller

แยกยี่ห้อ รุ่น ลงในตารางสำรวจอุปกรณ์ ระบุประเภทCommunicationพร้อมโมเดลถ้าเป็นไปได้ (เพื่อหาDriver/OPC Serverมารองรับการสื่อสารกับPLC/Controllerนี้)​ให้ระบุไปเลยว่าพอร์ตCommunicationแต่ละแบบนั้นว่างหรือไม่

2. จำนวนIO

ของแต่ละPLC/Controller โดยต้องให้วิศวกรผู้ดูแลสรุปให้ แยกเป็น DI/DO/AI/AO ถ้ามีเอกสารให้สรุปจากเอกสาร ถ้าไม่มีเอกสารต้องสำรวจที่PLC

3. ผังแสดงระยะห่าง

แต่ละPLC/Controllerกับห้องSCADA/Control room เพื่อประเมินการพ่วงControllerและลากสายแต่ละประเภทเช่น RS485/LAN

4. หากต้องถ่ายรูป

กรณีลูกค้าไม่สามารถให้รายละเอียดControllerของเครื่องจักรแล้วต้องนำรูปถ่ายมาให้ทีมงานดูเพื่อจำแนกภายหลัง ขอให้ถ่ายยี่ห้อ รุ่น และบริเวณ​พอร์ตคอมมิวนิเคชั่น ของPLC โดยให้ระบุไปด้วยว่าเป็นรูปของไลน์การผลิตใด อย่าถ่ายเฉพาะเลขตู้คอนโทรลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ไม่ได้บอกรายละเอียดของPLC/Controller/พอร์ตการสื่อสาร

5. รูปแบบระบบSCADAที่ผู้ใช้ต้องการ

โดยให้นั่งสรุปกับผู้ใช้งานแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6. กลับไปสรุปเอกสาร

เมื่อกลับมายังที่ทำงานแล้ว ให้สรุปข้อมูลออกมาเป็นเอกสารตารางให้ชัดเจนว่ามีข้อมูลทั้ง4ข้อแรกข้างต้นอะไร เพื่อนำไปประเมินว่าต้องใช้ซอร์ฟแวร์SCADAขนาดกี่Tag(นับเฉพาะสัญญาณที่ลูกค้าต้องการ)​ ใช้OPC Serverอะไรบ้าง ใช้อุปกรณ์แปลงสัญญาณอะไรกี่ตัวควบคู่ไปกับการสร้างผังSystem Architecture จำนวนServerและClientของSCADAที่จะทำให้เห็นภาพชัดเจน จากนั้นจึงสรุปรูปแบบฟีเจอร์SCADAตามข้อ5 แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งสองส่วนไปประเมินราคาสรุปร่วมกับรายการHardwareและEngineeringต่างๆต่อไป

การสำรวจจริงอาจมีรายละเอียดปลีกย่อยมากกว่านี้เช่นเครื่องจักรที่ไม่มีTransmitterและPLCแต่ต้องการนำเข้าระบบSCADAด้วย ก็ต้องระบุ​ประเภทสัญญาณ​เช่นประเภทเซ็นเซอร์ จำนวน เพื่อเลือกPLC/RTUมารับสัญญาณ​ รวมทั้งตำแหน่งการติดตั้งเช่นรางวางสายเป็นต้น จึงอาจต้องใช้วิจารณญาน​ในการวิเคราะห์​และประเมินให้ครอบคลุม

เอกสารที่จัดทำขึ้นนี้จะทำให้ประเมินงานที่ต้องทำและราคาประเมินรวมได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน นอกจากนี้ยังช่วยให้เตรียมตัวได้หากต้องมีการทดสอบอินเทอร์เฟสSCADAกับPLC/Controller​ในไซต์งาน

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s