Monthly Archives: August 2017

ICONICS Modbus OPC 3.7 มีMOD10และKeep Good Qualityได้

GENESIS32 V9.5ให้ICONICS Modbus OPC Server 3.7ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดมาด้วย โดยเวอร์ชั่นนี้มีจุดเด่นที่มีData TypeแบบMOD10มาให้ใช้ และมีอ็อปชั่นKeep Good Qualityมาให้

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

สืบจากSCADA

บ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตแต่ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไรกลายเป็นเส้นผมบังภูเขา บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางการตรวจสอบปัญหาด้วยSCADA

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Energy FrameworX

Energy FrameworX พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้Genesis32หรือGenesis64 SCADAคำนวนและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจากมิเตอร์ไฟฟ้าโดยทั่วไปได้โดยไม่ต้องใช้Add-onใดเพิ่ม แสดงค่าพลังงานที่ใช้หรือผลิตได้ต่อชั่วโมง ต่อวัน เป็นต้นได้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

วันแม่แห่งชาติ 2560

Posted in Uncategorized | Leave a comment

รวมศูนย์ระบบการผลิตแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน

เราอาจจะต้องดูความเป็นไปของทั้งโรงงานก่อนที่จะรู้ว่าจะปรับปรุงอะไร ดังนั้นการรวมศูนย์ระบบทุกส่วนสำคัญให้รู้ความเป็นไปจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก เรายังไม่จำเป็นต้องสรุปรูปแบบระบบSCADAอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ว่าจะมีลักษณะอย่างไร เมื่อรับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงก็จะพิจารณาได้ชัดเจนว่าควรทำอะไรต่อไป เพราะตราบใดที่ยังไม่เห็นข้อมูลที่เปรียบดังเส้นผมบังภูเขาก็อาจจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา สิ่งสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลที่ผู้บริหาต้องตระหนักถึงและให้ทีมงานทำก็คือ รวบรวมรุ่นและยี่ห้อของPLC/RTU/Controller หรือเซนเซอร์ ทรานสมิตเตอร์ ที่มีอยู่เพื่อทำรายการสรุปเพื่อจัดหาSCADA Softwareมาใช้รวมศูยน์ให้รู้ความเป็นไปและข้อมูลจากHardwareที่สำคัญเหล่านี้ โดยรวบรวมเฉพาะส่วนสำคัญเท่าที่จะทำได้ เรื่องถัดไปที่ต้องพิจารณาให้ดีก็คือSCADAควรใช้มาตรฐานเปิดไม่ผูกขาด เช่น ควรใช้การสื่อสารกับHardwareต่างๆด้วยOPC server ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้SCADAต่างยี่ห้อกันจะได้ไม่ต้องทำการอินธิเกรตกันใหม่ไม่ต้องคอนฟิกการสื่อสารใหม่เพราะสามารถดึงข้อมูลจากOPC Serverเดิมได้เลยเป็นการวางแผนที่รอบคอบดี เมื่อรวมศูนย์ด้วยSCADAและตรวจสอบข้อมูลเช่นด้วยAlarm, Trend, DataLog, Report เราก็จะพบว่าระบบของเรามีข้อดีข้อด้อยใดบ้างจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนารูปแบบSCADAได้ต่อๆไปแบบเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment