จัดการข้อมูลที่เก็บด้วยSCADAอย่างไร

เมื่อเก็บข้อมูลด้วยSCADAไว้ในฐานข้อมูลแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปข้อมูลก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น เราจึงควรหาวิธีจัดการที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กลั่นกรองแล้วและนำไปใช้งานได้อย่างดีและจัดการกับข้อมูลเก่าไม่ให้เต็มจนส่งผลกระทบกับระบบรวมเช่นทำงานช้าลงเก็บข้อมูลไม่ได้แสดงข้อมูลย้อนหลังช้าเพราะต้องค้นข้อมูลที่มีปริมาณมหาศาล

ในบทความนี้จะยกตัวอย่างของGenesis32 SCADAเป็นแนวทางโดยจะแนะนำหลักการที่เหมาะสมดังนี้

1. สรุปข้อมูล

การสรุปข้อมูลทำให้เรากลั่นกรองข้อมูลที่สำคัญออกมาได้ และสามารถลบหรือย้ายข้อมูลที่เก่ามากออกไปได้ การสรุปข้อมูลในGENESIS32ทำได้โดยใช้TrendWorX reportซึ่งสามารถทำงานได้อัตโนมัติ เช่นตามScheduleหรือEvent/Alarm ข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบExcelที่สามารถออกแบบเทมเพลตไว้ก่อนเช่นใส่สูตรหรือรูปแบบChartเป็นต้น หรืออยู่ในรูปแบบข้อมูลสรุปที่เก็บไปไว้ในฐานข้อมูลเพื่อเก็บเฉพาะข้อมูลที่กลั่นกรองแล้ว

2. ทยอยลบข้อมูลดิบเก่า

ทำได้โดยสามารถตั้งให้ระบบSCADAทยอยลบข้อมูลอัตโนมัติได้ ซึ่งในTrendWorXและAlarmWorXจะมีอ็อปชั่นที่ทำให้เรากำหนดว่าจะเก็บข้อมูลนานเท่าใดหรือจนถึงกี่ตารางเป็นต้น

3. นำข้อมูลที่สรุปแล้วไปใช้งาน

เมื่อสรุปข้อมูลออกมาแล้วควรนำข้อมูลไปใช้งานเช่นส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปรับปรุงหรือจัดการให้กิจกรรมของธุรกิจดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตั้งให้ส่งข้อมูลนี้ทางอีเมล์อัตโนมัติ หรือเก็บไว้ในCentral Directoryอัตโนมัติก็ได้ การทำเช่นนี้ยังเป็นการBackupข้อมูลสำคัญไปด้วยในตัวไว้ในแผนกที่เกี่ยวข้องหรือไว้ในInternet folderเช่นGoogle driveหรือMicrosoft driveเป็นต้น

4. บำรุงรักษาฐานข้อมูล

การบำรุงรักษาควรทำเป็นระยะขึ้นอยู่กับบริบทเช่นความสำคัญ ปริมาณ เหตุการณ์เพื่อให้มั่นใจว่าฐานข้อมูลจะพร้อมใช้งานอยู่เสมอ การบำรุงรักษาทั่วไปที่ควรทำเช่นตรวจสอบขนาดข้อมูล Data file, Log file, error logที่เกิดขึ้น ลบLog fileที่มีขนาดใหญ่ให้มีขนาดน้อยลง เป็นต้น เมื่อรู้ความเป็นไปจากการบำรุงรักษาทำให้สามารถนำไปปรับระยะเวลาและจำนวนตารางที่กำหนดไว้ในSCADAให้เหมาะสมเพื่อใก้SCADAตั้งArchiveและลบข้อมูลเก่าในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าเกินไป ฐานข้อมูลเก่าใดเลิกใช้งานก็ควรDetachออกไปเก็บให้เรียบร้อย

ข้อแนะนำเบื้องต้นนี้จะทำให้ใช้ข้อมูลได้มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดปัญหาและภาระที่ไม่จำเป็นในระบบSCADA นอกจากจะมีผลงานแล้วยังไม่มีปัญหาตามมาด้วยครับ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s