รวมศูนย์ระบบการผลิตแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากัน

เราอาจจะต้องดูความเป็นไปของทั้งโรงงานก่อนที่จะรู้ว่าจะปรับปรุงอะไร ดังนั้นการรวมศูนย์ระบบทุกส่วนสำคัญให้รู้ความเป็นไปจึงเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรก

เรายังไม่จำเป็นต้องสรุปรูปแบบระบบSCADAอย่างเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ว่าจะมีลักษณะอย่างไร เมื่อรับรู้ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอย่างทั่วถึงก็จะพิจารณาได้ชัดเจนว่าควรทำอะไรต่อไป เพราะตราบใดที่ยังไม่เห็นข้อมูลที่เปรียบดังเส้นผมบังภูเขาก็อาจจะไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา

สิ่งสำคัญของการรวมศูนย์ข้อมูลที่ผู้บริหาต้องตระหนักถึงและให้ทีมงานทำก็คือ รวบรวมรุ่นและยี่ห้อของPLC/RTU/Controller หรือเซนเซอร์ ทรานสมิตเตอร์ ที่มีอยู่เพื่อทำรายการสรุปเพื่อจัดหาSCADA Softwareมาใช้รวมศูยน์ให้รู้ความเป็นไปและข้อมูลจากHardwareที่สำคัญเหล่านี้ โดยรวบรวมเฉพาะส่วนสำคัญเท่าที่จะทำได้ เรื่องถัดไปที่ต้องพิจารณาให้ดีก็คือSCADAควรใช้มาตรฐานเปิดไม่ผูกขาด เช่น ควรใช้การสื่อสารกับHardwareต่างๆด้วยOPC server ในอนาคตหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือใช้SCADAต่างยี่ห้อกันจะได้ไม่ต้องทำการอินธิเกรตกันใหม่ไม่ต้องคอนฟิกการสื่อสารใหม่เพราะสามารถดึงข้อมูลจากOPC Serverเดิมได้เลยเป็นการวางแผนที่รอบคอบดี

เมื่อรวมศูนย์ด้วยSCADAและตรวจสอบข้อมูลเช่นด้วยAlarm, Trend, DataLog, Report เราก็จะพบว่าระบบของเรามีข้อดีข้อด้อยใดบ้างจะเป็นแนวทางให้สามารถพัฒนารูปแบบSCADAได้ต่อๆไปแบบเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดครับ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s