สืบจากSCADA

บ่อยครั้งเมื่อเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตแต่ไม่สามารถหาสาเหตุของปัญหาได้ว่าเกิดจากอะไรกลายเป็นเส้นผมบังภูเขา บทความนี้จึงขอเสนอแนวทางการตรวจสอบปัญหาด้วยSCADA

image

 

หลังจากรวมศูนย์กระบวนการต่างๆอันประกอบด้วยPLC/Controller/RTU ฯลฯมาที่SCADAแล้วและใช้SCADAตรวจจับเหตุการณ์และบันทึกข้อมูลไว้แล้ว เมื่อเกิดปัญหาแล้วอยากวิเคราะห์หาจุดด้อยหรือหาสาเหตุเพื่อปรับปรุงแก้ไขเราสามารถทำได้ดังนี้ ในที่นี้ขอใช้GENESIS SCADAเป็นตัวอย่างเทียบเคียงคือ ในGENESISจะมีAlarmWorX Loggerเก็บข้อมูลAlarmต่างๆโดยเงื่อนไขมาจากการกำหนดของเราเอง เมื่อมีเหตุขัดข้องเราสามารถดูข้อมูลที่เก็บในAlarmLoggerได้ซึ่งสามารถเก็บค่าสัญญาณที่เกี่ยวข้องได้20ค่าต่อAlarmซึ่งเราต้องกำหนดไว้ว่าจะให้เก็บสัญญาณอะไรบ้าง เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆของสัญญาณเหล่านี้ ณ ขณะที่เกิดAlarmเมื่อย้อนกลับไปดู ทำให้คิดวิเคราะห์หาสาเหตุได้

นอกจากนี้ข้อมูลในTrendWorX Loggerก็สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ได้เช่นกัน โดยเทียบTime stampของAlarmที่เกิดขึ้นกับเวลาในTrendLoggerที่เราย้อนดูข้อมูลสัญญาณที่เราสนใจ เรียกว่าสืบจากSCADAได้

ข้อดีของGENESIS SCADAอีกอย่างก็คือเราสามารถกำหนดเงื่อนไขในTrendLoggerได้ว่าเมื่อมีAlarmเกิดขึ้นค่อยเก็บข้อมูลไว้ และยังกำหนดได้ว่าให้หยุดเก็บข้อมูลเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติเป็นต้น แบบนี้จะทำให้ย้อนหาข้อมูลได้อย่างจำเพาะเจาะจง ช่วยลดพื้นที่เก็บข้อมูลได้ครับ

ข้อมูลต่างๆเหล่านี้สามารถExportออกมาเป็นรายงานเช่นExcelให้เรานำไปใช้งานต่อได้ ยิ่งกว่านั้นยังกำหนดให้ส่งรายงานอัตโนมัติจากTrend Reportเมื่ิอเกิดAlarmที่ระบุ โดยส่งทางอีเมล์หรือเก็บในโฟลเดอร์ที่ต้องการเช่นShared driveได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s