Monthly Archives: September 2017

ตรวจสอบทั่วถึงขณะลดต้นทุนSCADAด้วยMobile SCADA

นอกจากจะได้ความยืดหยุ่นเรื่องการพกพาไปในสถานที่ต่างๆแล้ว ยังลดต้นทุนฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย เพราะทุกคนต่างก็มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ ซอฟต์แวร์สำหรับMobile SCADAยังมีต้นทุนที่ไม่แพงอีกด้วย

Advertisement

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ใช้DataLoggerเก็บข้อมูลส่งมาที่ส่วนกลาง

บางกรณีถ้าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตระหว่างไซต์ต่างจังหวัดมีปัญหาบ่อยไม่สามารถติดต่อส่งข้อมูลมายังส่วนกลางได้อย่างสม่ำเสมอ และที่ไซต์ไม่ต้องการPC เราอาจจำเป็นต้องใช้DataLoggerเพื่อเก็บข้อมูลไว้ที่ไซต์ก่อนส่งมาที่ส่วนกลางเป็นช่วงๆ ช่วงที่ติดต่อส่วนกลางไม่ได้ก็เก็บข้อมูลไว้ในตัวเองก่อน เมื่อติดต่อส่วนกลางได้ก็ค่อยส่งข้อมูลที่เก็บไว้ทุกRecordไป DataLoggerดังกล่าวควรติดต่อกับPLCหรืออุปกรณ์ควบคุมที่ไซต์เช่น Controller, RTU เป็นต้นได้เพื่อนำสัญญาณที่อ่านได้จากอุปกรณ์ดังกล่าวมาเก็บไว้ตามความถี่ที่กำหนด ส่วนการส่งข้อมูลไปให้ส่วนกลางอัตโนมัติเป็นช่วงๆนั้นอาจจะส่งแบบFTPเพื่อเก็บข้อมูลเข้าFTP Serverที่ส่วนกลางเป็นต้น โดยข้อมูลที่เก็บไว้อาจจะอยู่ในรูปแบบCSVที่สามารถImportไปใช้ในแอพลิเคชั่นต่างๆได้ (อันที่จริงต้องการDataLoggerที่สามารถส่งข้อมูลเข้าSQL serverโดยตรงได้เลยแต่ในปัจจุบันยังหาDataLoggerแบบนั้นไม่ได้ ยกเว้นใช้คอมพิวเตอร์มาเป็นDataLogger) เมื่อข้อมูลส่งผ่านFTPมาที่ส่วนกลางแล้วจึงค่อยใช้โปรแกรมหรือTask scheduleนำเข้าไฟล์CSVมายังSQL server แล้วลบCSVไฟล์นั้นๆทิ้งไปเพื่อรอรับไฟล์ใหม่ ตัวอย่างDataLoggerที่ส่งข้อมูลผ่านFTPได้และมีWeb serverในตัวแสดงข้อมูลผ่านเว็บได้ ในกรณีที่ต้องการใช้คอมพิวเตอร์เช่นFanless PCทำหน้าที่เป็นData Logger กรณีนี้จะได้เปรียบด้านความยืดหยุ่นสามารถปรับฟีเจอร์ได้ตรงกับที่ต้องการ หลักการอาจจะติดตั้งซอฟต์แวร์OPC Serverเพื่อติดต่อกับPLC/RTU/Power meter ฯลฯ และสร้างแอพลิเคชั่นเพื่อเก็บข้อมูลจากOPC Serverไว้ในSQL serverที่อยูในFanless PCเสียก่อน จากนั้นค่อยสร้างScheduleเพื่ออ่านค่าจากTableในSQL Serverไปใส่ในTableของSQL Serverที่ส่วนกลาง อ่านเสร็จก็ลบข้อมูลในLocal Tableทิ้งเพื่อรอรับข้อมูลใหม่ เวลาที่ไม่สามารถติดต่อส่วนกลางได้ก็เก็บข้อมูลไว้ในLocal SQLไปเรื่อยๆ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ข้อได้เปรียบเมื่อใช้Genesis SCADAกับPower Meter

ข้อได้เปรียบเมื่อใช้Genesis SCADAกับPower meterที่ใช้ลดภาระและงบประมาณในงานPower Monitoringมีดังนี้

Posted in Uncategorized | Leave a comment

แนวทางการติดต่อDELTA PLCกับGENESIS SCADA

DELTA PLC หลายรุ่นที่สนับสนุนModbus TCPและModbus ASCIIวันนี้ขอเสนอวิธีการติดต่อแบบModbus ASCIIกับICONICS MODBUS OPC Serverครับ

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ยกระดับธุรกิจด้วยSCADA

การทำธุรกิจต้องมีตัวชี้วัด โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมวิศวกรรมSCADAจะเป็นตัวชี้วัดศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการอุตสาหกรรมได้อย่างดี ช่วยยกระดับและเรียกความเชื่อมั่นซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในปัจจุบัน การตรวจสอบสร้างตัวชี้วัดด้วยระบบSCADAนั้นทำให้ความผิดพลาดเกิดน้อยลงเพราะสามารถป้องกันการเกิดจากระบบตรวจจับ พัฒนาปรับปรุงการทำงานได้ดีขึ้นจากข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อการวิเคราะห์ในระบบSCADAซึ่งมีความแม่นยำและรวดเร็วในการตรวจจับเก็บข้อมูล สรุปข้อมูลเพื่อรายงานผลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รวดเร็ว ทำให้บริหารงานและตัดสินใจได้มีประสิทธิภาพจากข้อมูลที่เที่ยงตรงรวดเร็วที่สรุปออกมากระชับได้ใจความเหมาะแก่แต่ละบุคคล ธุรกิจที่มีศูนย์กลางการบริหารงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีประสิทธิภาพจึงควรพัฒนาระบบSCADAที่เหมาะกับตนเองเป็นเครื่องมือผลักดันอุตสาหกรรมการผลิตให้ตรงตามเป้าหมายและพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ได้เร็วและมีคุณภาพ SCADAจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมให้สูงขึ้นและมั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่ต้องอาศัยข้อมูลจำนวนมากรอบด้านเพื่อการดำเนินงานที่ถูกต้อง การยกระดับเช่นนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ลงทุน และลูกค้าได้เป็นอย่างดี การพัฒนาSCADAนั้นควรเริ่มจากความต้องการที่ชัดเจนภายในองค์กร ไม่เร่งรีบ และเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่บุคลากรด้วยการส่งเสริมที่เหมาะสม จะช่วยให้ระบบSCADAที่ไดมีีโครงสร้างที่เหมาะและไม่ซับซ้อนจากการปรับปรุงและพัฒนาอย่างรู้เท่าทันจากภายในองค์กรเองแบบต่อเนื่อง SCADAเป็นส่วนกลางการติดต่อกับระบบควบคุมย่อยต่างๆที่กระจัดกระจายกันอยู่ ดังนั้นการเลือกใช้ซอฟต์แวร์SCADAจึงควรเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีมาตรฐานการติดต่อสื่อสารที่เปิดกว้างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เข้ากันได้กับแอพพลิเคชั่นเช่นฐานข้อมูลที่ใช้ในกระบวนการผลิตเป็นต้น คุณสมบัติเหล่านี้จะทำให้การต่อขยายและนำเข้าสัญญาณจากระบบต่างๆทั้งปัจจุบันและอนาคตทำได้ง่ายช่วยลดภาระความยุ่งยากและลดต้นทุนการอินธิเกรตทุกระดับทั้งplant floorและManagement การพิจารณาว่าจะใช้ซอฟต์แวร์SCADAใดจึงอาจจะต้องค่อยๆทดสอบเรียนรู้จากเวอรชั่นทดลอง เปรียบเทียบกันหลายๆยี่ห้อ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่าอันไหนเหมาะกับงานของเรามากที่สุดทั้งปัจจุบันและระยะยาว

Posted in Uncategorized | Leave a comment