ทำไมการส่งสัญญาณจากไซต์เข้าศูนย์ดีกว่าให้ศูนย์ไปอ่านจากไซต์กรณีไซต์ใช้Dynamic IP

การส่งสัญญาณจากไซต์เข้าศูนย์ทำให้เราประหยัดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการเข้าถึงอุปกรณ์ในไซต์ได้

ในที่นี้จะกล่าวถึงการรวมศูนย์สัญญาณจากอุปกรณ์ในพื้นที่ห่างไกลมายังส่วนกลาง ปกติแล้วเราจะส่งผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากต้องให้SCADAไปอ่านข้อมูลจากอุปกรณ์แต่ละไซต์มาที่ส่วนกลางเราจะต้องระบุIP addressของอุปกรณ์นั้นๆซึ่งต้องเสียค่าเช่าIP หรือหากไม่เช่าก็ต้องใช้บริการIP redirectซึ่งจะได้ชื่อHostหรือSub domainมาใช้ ถ้าOPC serverไม่สามารถกรอกชื่อHostแทนIP addressก็จะไม่มีประโยชน์อันใด และถ้าOPC Serverใส่ชื่อHostเพื่อชี้ไปยังอุปกรณ์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ก็ยังต้องForward portจากRouterไปยังอุปกรณ์ ดังนั้นเพื่อตัดปัญหาความยุ่งยากนี้เราสามารถใช้ให้PLCหรือHMI panelที่สนับสนุนModbus TCP Masterเป็นตัวกลางส่งสัญญาณมายังส่วนกลางที่มีPublic IP จะทำให้เราไม่ต้องเสียค่าเช่าIPในแต่ละไซต์ที่ส่งข้อมูลเข้ามาเนื่องจากทางไซต์เป็นฝ่ายส่งข้อมูลมาไว้ที่ส่วนกลางไม่ได้ให้ส่วนกลางไปเอาจากไซต์

ที่ส่วนกลางจะต้องมีซอฟต์แวร์ทำหน้าที่Modbus Slaveสำหรับเก็บค่าที่ไซต์ส่งเข้ามา เช่นใช้Modbus TCP OPC serverที่ทำหน้าที่Slaveได้เช่นKepware หรือจะใช้อุปกรณ์Modbus TCPที่มีพื้นที่Data memoryเพียงพอเป็นตัวเก็บข้อมูลก่อนให้OPC serverดึงไปใช้งานก็ได้ ที่ทำเช่นนี้ก็เพราะSCADAอย่างGenesis32มีModbus OPC Serverให้ใช้งานอยู่แล้วสามารถดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ไปใช้ได้เลย SCADAที่มีModbus TCP Driverก็ทำได้เช่นกัน

กรณีที่ต้องการใช้บริการIP Redirectซึ่งมีผู้ให้บริการฟรีอยู่บ้างนั้น ควรเลือกOPC Serverที่สามารถกรอกชื่อHostแทนIP Addressได้เช่นModbus OPC ServerของGenesis32ซึ่งสามารถระบุตัวอุปกรณ์โดยใช้IPหรือชื่อHostก็ได้ ก็จะทำให้SCADAสามารถอ่านและเขียนข้อมูลโดยตรงไปยังอุปกรณ์ แต่มีข้อพิจารณาเพิ่มเติมในส่วนของการเปลี่ยนIPในแต่ละวันจากISPเนื่องจากเราไม่ได้เช่าIP จึงควรทดสอบว่ามีการตรวจจับและอัพเดทของผู้บริการIP Redirectเร็วช้าเพียงใด อยู่ในระยะเวลาที่ยอมรับได้หรือไม่ ซึ่งการกำหนดค่าคอนฟิกAccountและPasswordจะทำที่Routerที่ต่ออินเทอร์เน็ตของไซต์นั้นๆครับ

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s