แนวทางการติดต่อDELTA PLCกับGENESIS SCADA

DELTA PLC หลายรุ่นที่สนับสนุนModbus TCPและModbus ASCIIวันนี้ขอเสนอวิธีการติดต่อแบบModbus ASCIIกับICONICS MODBUS OPC Serverครับ

 

จากเอกสารคู่มือโปรโตคอลModbus ASCIIของDELTA จะพบว่าการเซตCommunicationเป็นดังนี้

1.    Communication Interface: RS-232C
2.    Communication Protocol ASCII mode, 9600(Baud rate),7(Data length), EVEN(Parity),1(Stop bit)

ดังนั้นในICONICS Modbus OPC Serverให้เพิ่มSerial Portขึ้นมาโดยคลิ้กขวาที่กิ่งSerial Port > New > Serial Port

image

กำหนดชื่อในช่องNameและระบุหมายเลขCOM Portในช่องCOM numberและอื่นๆให้ตรงกับคู่มือดังรูป

image

เพิ่มDeviceซึ่งเปรียบดังPLCใต้กิ่งAddress Spaceดังรูป แล้วกำหนดLink typeเป็นModbus Serial RS-232และเลือกCOM Portที่สร้างไว้ สุดท้ายระบุModbus IDของPLCที่ต้องการติดต่อ(ให้ตรงกับPLC) แล้วคลิ้กApply

image

จากคู่มือแสดงRegister AddressของDELTA PLC

image

สมมุติว่าเราต้องการติดต่อกับD0,X0,Y0

ให้สร้างData Item (OPC Tag)ขึ้นมา

image

แล้วระบุLocation TypeและStarting Addressดังรูป (จากตาราง 1000 Hex = 4096 Dec) ถ้าติดต่อไม่ได้ให้บวก1เป็น4097

image

X000ใช้ Location Typeเป็น Input bit และStarting Addressเป็น1024หรือ1025

Y000ใช้Location Typeเป็น Coil และStarting Addressเป็น1280หรือ1281

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s