GENESIS64 SCADA: สร้างDowntimem KPIง่ายๆแสดงผ่านเว็บ

image

สร้างSCADA Displayด้วยGENESIS64 SCADA MobileHMIแสดงผ่านเว็บ แสดงค่าKPIคำนวนจากDowntimeเพื่อแสดงว่าเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตใดมีค่าDowntimeเท่าใด มากกว่าที่ยอมรับได้หรือไม่

 

หลักการ

  • ตรวจสอบAlarmและเก็บข้อมูลไว้ด้วยAlarmWorX64และAlarmLog64
  • คำนวนค่าDowntimeของวันนี้ด้วยGridWorX64 โดยสามารถกำหนดว่าเป็นข้อมูลของไลน์การผลิตหรือเครื่องจักรใด แล้วหารด้วยเวลารวมของการทำงานออกมาเป็นค่า%
  • ออกแบบหน้าแสดงผลแสดงบนเว็บ

(โปรดเข้าใจว่าDowntime KPIในที่นี้ยิ่งน้อยยิ่งดี ตรงข้ามกับKPIปกติทั่วไป หากต้องการค่าKPIทั่วไปให้นำไปลบออกจาก 1 หรือ 100%)

1.ตรวจสอบAlarmและเก็บข้อมูลไว้ด้วยAlarmWorX64และAlarmLog64

เปิดStart Menu > All Programs > ICONICS Product Suite > Workbench

ในกิ่งAlarm and Notifications > AlarmWorX64 Server > Configurations > Default สร้างAlarmตรวจสอบสัญญาณจากOPC ServerหรือData Sourceอื่นๆตามต้องการ เช่น AlarmแบบLimitหรือDigitalเป็นต้น

image

สร้างการLogข้อมูลAlarmไว้ในDatabaseเช่นMS SQL Server โดยเลือกกิ่งAlarmWorX64 Logger > Configurations > Alarms แล้วคลิ้ก Configure connection เพื่อกำหนดว่าจะเก็บในServerและDatabaseไหน โดยจะมีหน้าต่าง

image

ตรวจสอบว่ารับค่าAlarmจากAlarm Serverที่เราต้องการหรือยังในแท็ปAlarm Subscription โดยคลิ้กEditรายการเข้าไปดู

image

เลือกAlarm Serverที่ต้องการ แล้วคลิ้กOK

image

คลิ้กApply

Start AlarmWorX64 Server และ AlarmWorX64 Logger (ทำงานเป็นWindows Serviceได้)

image

 

2.คำนวนค่าDowntimeของวันนี้ด้วยGridWorX64 โดยสามารถกำหนดว่าเป็นข้อมูลของไลน์การผลิตหรือเครื่องจักรใด แล้วหารด้วยเวลารวมของการทำงานออกมาเป็นค่า%

ในWorkbenchไปที่กิ่ง Data Connectivity > Databases > SQL Connections

image

สร้างConnectionใหม่ เพื่อติดต่อMS SQL Server

image

ตั้งชื่อConnectionแล้วสร้างConnection String

image

จะพบหน้าต่างให้สร้างConnection String ให้ระบุชื่อMS SQL Server วิธีการเข้าถึงServer และระบุชื่อDatabaseที่เก็บข้อมูลAlarmไว้ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่1ก่อนหน้านี้ แล้วคลิ้กOK

image

 

สร้างData Source

image

ตั้งชื่อ แล้วคลิ้กConfigure Commandเพื่อใส่คำสั่งค้นข้อมูลSQL

image

เราอาจจะทดสอบSQL Commandมาก่อนจากเครื่องมือเช่น SQL Management Studioก่อนก็ได้ ในที่นี้มีตัวอย่างที่ใช้ดังนี้

SELECT SUM(DateDiff(“SECOND”,  dbo.AlarmLog.ActiveTime,AlarmLog.EventTime)) as downtime FROM dbo.AlarmLog where Year(EventTime) = Year(getdate()) and Month(EventTime)=Month(getdate()) and DAY(EventTime) = Day(getdate()) and Source=@Source

จะเห็นว่ามีการใช้พารามิเตอร์ @Source ให้สามารถเลือกข้อมูลว่ามาจากเครื่องจักรหรือLineการผลิตใด โดยใช้ข้อมูลในคอลัใน์SourceในตารางSQLที่เก็บข้อมูลAlarmไว้ (สำหรับท่านที่ไม่สนใจความหมายของคำสั่งก็คัดลอกโค้ดไปใช้ได้เลย) โดยคำนวนค่าDowntimeช่วงที่มีหารAlarmออกมาเป็นวินาที (ทั้งนี้สำหรับท่านที่สนใจ ท่านสามารถใช้เงื่อนไขเช่นSeverityมาเป็นเงื่อนไขกรองข้อมูลได้ เช่น เอาเฉพาะAlarmที่มีSeverityตั้งแต่ 800 ขึ้นไป)

กรอกSQL Queryแล้วคลิ้กNext

image

สร้างพารามิเตอร์มารับค่าSourceตามที่ระบุในQuery แล้วคลิ้กFinish

image

คลิ้กTest Commandเพื่อทดสอบ

image

เมื่อพบหน้าTestให้กรอกค่าSourceที่เราเก็บในAlarmLog (ดูจากกิ่งAlarmWorX64 Serverก็ได้ว่าเราสร้างAlarmชื่ออะไรไว้บ้างซึ่งก็คือSourceในที่นี้นั่นเอง) แล้วคลิ้กNext

image

ผลลัพธ์เป็นวินาทีจะปรากฏออกมา

image

 

3. ออกแบบหน้าแสดงผลแสดงบนเว็บ

สร้างหน้าแสดงผลด้วยGraphWorX64 เลือก File > New Settings จากนั้นค้นหาเกจแบบKPIมาวาง

image

คลิ้ก…ในแถวDataSourceเพื่อเลือกสัญญาณจากDatabase Downtimeที่เราสร้างไว้

image

เลือกdowntimeที่เราสร้างไว้

image

ใส่ค่าในพารามิเตอร์ เช่นถ้าเราจะเอาค่าdowntimeจากSourceชื่อ Box Lineก็กรอกค่าเข้าไปเลยดังนี้

image

เปลี่ยนไปที่แท็ปExpressionแล้วปรับให้เป็นค่า%ของ7ชม. (7ชม. = 25200 วินาที) โดยสมมุติว่าไลน์นี้ทำงาน7ชม. (สังเกตุว่ามี {{ }} ครอบtagเมื่อเอามาใช้ในExpression) แล้วคลิ้กOK

image

ถ้าต้องการค่าKPIปกติ(ที่ยิ่งมากยิ่งดี) ให้ใช้ Expression คือ
100 – {{db:Downtime.TodayDowntime<@Source=>[downtime][0]}}/252

เราอาจกำหนดHighLimitเท่ากับค่า%downtimeที่เรายอมรับได้เช่น 10% (จะทำให้หน้าปัดแสดงย่านที่ 0 – 10%)

image

จากนั้นPublishไปไว้ใน C:\Program Files\ICONICS\GENESIS64\WebSites\AnyGlass เป็นต้น ซึ่งเป็นDirectoryเริ่มต้นของMobileHMI โดยเลือก File > Publish

image

เท่านี้ก็แสดงค่าKPIของไลน์นั้นๆคิดจากDowntimeผ่านเว็บได้แล้ว

โดยเข้าเว็บไปที่ http://หมายเลขIPหรือชื่อเครื่อง/anyglass/ชื่อไฟล์.gdfxp

เราจะทำเว็บลิงค์ไว้ในBookmarkหรือในเว็บอื่นอีกทีก็ได้ ส่วนถ้าใช้MobileHMI Appก็สามารถเพิ่มลิงค์ไว้ในเมนูของMobileHMIได้เลย

คำแนะนำ

– ในกรณีDowntime เราจะสนใจเฉพาะWork Statusของไลน์การผลิตหรือเครื่องจักร ดังนั้นควรเอาเฉพาะAlarmของสัญญาณดังกล่าวมาคำนวนค่าDown time (ถ้ามีAlarmหลากหลายก็ให้แบ่งAreaเอามาเฉพาะalarmที่เราจะคำนวนDowntimeของการผลิตนั้นๆก็พอ)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s