การเก็บข้อมูลในSQLที่กำหนดรูปแบบเองด้วยSCADA

image

เนื่องจากผู้ใช้หลายท่านต้องการเก็บข้อมูลจากSCADAไว้ในSQLทั้งMS SQLและMySQLในรูปแบบที่กำหนดเอง(รูปแบบตาราง) บทความนี้จึงขอแสดงลิงค์วิธีการเก็บข้อมูลดังกล่าว

หลักการ

– สร้างตารางเก็บข้อมูลชั่วคราวในSQL Server

– สร้างTriggerตรวจจับว่ามีการอัพเดทข้อมูลในตารางชั่วคราวหรือไม่ ถ้ามี ให้เก็บข้อมูลนี้จากตารางชั่วคราวไปไว้ในตารางที่ต้องการต่อไป

– ใช้SCADAอัพเดทข้อมูลในตารางชั่วคราว

 

วิธีการ

วิธีการสำหรับ MS SQL Server (VDO)

วิธีการสำหรับ MySQL

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s