การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authentication

การสร้างMS SQL LoginแบบSQL Authenticationเพื่อประโยชน์ในการติดต่อโดยไม่ใช้Windows Authentication

 

ขั้นตอน

1. เปลี่ยนโหมดSecurityเป็นMix Mode โดยคลิ้กขวาที่ชื่อServer > Properties

image

เลือกหัวข้อSecurity แล้วเลือกอ็อปชัั่นดังรูป แล้วคลิ้ก OK

image

คลิ้กขวาที่ชื่อServer > Restart

image

2. สร้างLogin ตามรูป

image

สร้างLoginแบบSQL Server authentication กำหนดPasswordแล้วเอาEnforce password policyออก

image

ที่หัวข้อServer Roles เลือกอ็อปชั่นดังรูป

image

หัวข้อ User Mapping เลือกDatabaseที่ต้องการให้สิทธิ์ แล้วกำหนดสิทธิ์เป็นdb_owner

image

คลิ้ก OK

ลองทดสอบDisconnect แล้วConnectเข้าMS SQLด้วยSQL Server Authentication

image

 

เมื่อLoginสำเร็จก็สามารถนำUser / Password ดังกล่าวไปใช้งานได้เลย

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s