ติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus RTU

image

 

เราสามารถติดต่อMitsubishi Q PLCกับGENESIS32 SCADAผ่านโปรโตคอลModbus RTUได้ โดยใช้โมดูลQJ71MB91ซึ่งเป็นโมดูลสื่อสารแบบModbus RTUมีพอร์ตทั้งแบบRS232, 422และ485 โดยก่อนต่อกับSCADAเราควรแปลงพอร์ตการสื่อสารเป็นTCP/IPเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานในระบบเครือข่าย

ท่านสามารถตรวจสอบคู่มือQJ71MB91ได้ที่นี่

จากคู่มือข้างต้นในหัวข้อ 7.3 จะเป็นการใช้งานMitsubishi Q PLCแบบModbus Slaveเพื่อให้ICONICS OPC Serverสามารถติดต่อกับPLCได้ หรือท่านสามารถใช้ค่าDefault Parameter

ในบทที่2 หัวข้อ 2.2 ข้อย่อย(2)b จะเป็นการต่อPLCแบบSlaveกับModbus Masterซึ่งในที่นี้คือSCADA

การใช้งานICONICS Modbus OPC Server ของGENESIS32เพื่อติดต่ออุปกรณ์Modbus

ท่านไม่ต้องซื้อICONICS OPC Serverหากใช้งานGENESIS SCADAอยู่แล้วเนื่องจากไลเซนส์ของICONICS OPC Serverรวมอยู่กับGENESIS32หรือGENESIS64อยู่แล้ว

VDOการเซตQJ71MB91แบบMaster (กรณีต้องการใช้PLCอ่านค่าจากอุปกรณ์Modbus ส่วนถ้าจะต่อกับSCADAให้ใช้แบบSlave)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s