สิ่งสำคัญของการสร้างระบบKPIของการผลิตอุตสาหกรรม

สวัสดีครับ ในเชิงของงานSCADAเพื่อหาค่าKPIในกระบวนการผลิต ส่วนใหญ่จะยึดหลักการหาKPIคือ ใช้เวลาในการผลิตที่มีให้คุ้มค่าหรือเปล่า (Availability และPerformance) ผลิตได้คุณภาพหรือไม่คือคัดทิ้งเทียบกับที่ผ่านมาตรฐานเป็นเท่าใด (Quality)

เพื่อให้ได้ทั้ง3ค่าKPIและนำผลที่ได้ทั้ง3มาคำนวนOEEเราจะต้องมี

1. สถานะของเครื่องจักรว่าONอยู่หรือไม่

2. สถานะว่าเครื่องจักรทำงานอยู่จริง(ไม่ใช่แค่ON)

3. จำนวนสินค้าที่นับได้ทั้งที่ผลิตได้ และผ่านQC

โดยเอาสถานะดังกล่าวทั้งหมดมาอินธิเกรตเข้าSCADAให้ได้ เมื่อมี 3 สัญญาณนี้เราสามารถคำนวนหาKPIของไลน์การผลิตนั้นได้ครับ จะเป็นReal timeหรือDelayไปบ้าง(เช่นจำนวนสินค้าที่ผ่านQC)ก็ไม่เป็นไรครับ

image

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s