สรุปขั้นตอนการต่อMitsubishi PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus TCP

สรุปขั้นตอนการต่อMitsubishi PLCกับGENESIS SCADAผ่านModbus TCP(ใช้โมดูลQJ71MT91)

 

จัดลำดับโมดูลSlotในGXWorks 2

จัดลำดับI/Oให้ตรงกับความเป็นจริงในPLC Parameter > I/O Assignment

image

และกำหนดโปรแกรมที่จะรัน

image

เซตQJ71MB91

เซตIP Address และอนุญาตให้สามารถเปลี่ยนแปลงค่าRegisterแบบอนนไลน์ได้

image

ระบุTCP PortของModbusที่จะใช้สื่อสาร

image

ดูModbus Register AddressเทียบกับPLC Register

เพื่อจะได้เอาModbus Registerไปใช้ในModbus OPC Server

image

เช่นถ้าต้องการติดต่อM0ในLadderของPLC

image

เราก็จะต้องใช้Modbus Registerคือ8192

image

แต่เนื่องจากModbus OPCจะเริ่มที่Register 1 ไม่ใช่ 0(Zero based Addressing) ดังนั้นต้องใช้ Coil 8193ในModbus OPC Server

image

ยกเว้นว่าเราใช้ Zero based addressing ก็จะสามารถใช้8192ได้

image

VDOการใช้งาน

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s