Continental ใช้ICONICS SCADAปรับปรุงระบบการผลิตยางรถยนต์

คอนติเนนตัลผู้ผลิตยางรถยนต์ระดับโลกต้องการวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตยางรถยนต์นั่ง รถบรรทุกเล็ก รถบัสและยางรถบรรทุกขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่18โรงงานทั่วโลก วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบข้อมูลที่เป็นReal-timeจากกระบวนการผลิตให้มากที่สุดเพื่อเก็บรวบรวมและวิคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงานให้ดียิ่งขึ้น จึงทำให้เกิดโปรเจ็คDOPACขึ้นมา

image

 

DOPAC เป็นโปรเจ็คที่ก่อตั้งขึ้นโดยคอนติเนนตัลเอง ย่อมาจาก Database for Online Process Analysis and Control ตามวัตถุประสงคฺของโปรเจ็ค โดยเริ่มจัดทำเป็นPilot Projectในปี ค.ศ.2016ที่โรงงานในประเทษศสโลเวเนียและดำเนินการพัฒนาต้นแบบเป็นระยะเวลา1ปีก่อนนำมาใช้ในระบบการผลิตในเวลาต่อมาซึ่งได้มีการคัดสรรซอร์ฟแวร์โซลูชั่นหลากหลายยี่ห้อและเลือกใช้ซอร์ฟแวร์SCADAและHyper HistorianจากICONICSในที่สุดเนื่องจากตอบสนองความต้องการของโปรเจ็คDOPACมากที่สุด

ฟีเจอร์สำคัญของซอร์ฟแวร์ICONICSที่ตอบสนองความต้องการในโปรเจ็คนี้นอกจากข้อมูลแบบRal timeแล้วก็คือการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และรวดเร็วด้วยHyper Historianและฟังก์ชั่นการวิเคราะห์ทางสถิติอย่างSPC(statistical process control)ซึ่งมีความสำคัญมากเพราะช่วยสรุปข้อมูลสำคัญเพื่อการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนา ยิ่งกว่านั้นยังมีฟีเจอร์การBufferข้อมูล(เมื่อการสื่อสารระหว่างLocal SourceกับCentral Databaseหลุดหรือต้องการพักข้อมูล)และData Redundantซึ่งช่วยให้การบริหารข้อมูลทำได้มีประสิทธิภาพ รายละเอียด

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s