จำลองการทำงานเครื่องชั่งSerial

ถ้าต้องการจำลองการทำงานของเครื่องชั่งหรืออุปกรณ์Serialที่ส่งข้อมูลออกมาทางซีเรียลำพอร์ต(COM Port)อัตโนมัติ เพื่อนำไปใช้กับSCADA Software เราสามารถทำได้โดยใช้ซอร์ฟแวร์ประเภทEmulatorโดยจะมีซีเรียลพอร์ตจริงหรือไม่ก็ได้

ชมเวอร์ชั่น VDO

ซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อการจำลอง

– COM Port Data Emulator ดาวน์โหลด  : ใช้จำลองการทำงานของอุปกรณ์ซีเรียลสามารถส่งสัญญาณ Random หรือโหลดข้อมูลจากText Fileได้ โดยจะส่งออกข้อมูลที่จำลองขึ้นทางซีเรียลพอร์ต ถ้าไม่มีซีเรียลพอร์ตจริงในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้โปรแกรมVSPE(ด้านล่าง)ร่วมได้เพื่อสร้างซีเรียลพอร์ตแบบVirual Serial Portขึ้นมา

– VSPE ดาวน์โหลด : ใช้จำลองCOM Port กรณีที่ไม่มีพอร์ตซีเรียลอยู่จริงในคอมพิวเตอร์

 

การใช้งาน

กรณีไม่มีซีเรียลพอร์ตอยู่จริง ให้เปิดโปรแกรมVSPEขึ้นมาจากนั้นสร้างพอร์ตแบบPairขึ้นมา

โดยเลือกเมนู Device > Create แล้วเลือก Device Type แบบ Pair แล้วคลิ้ก Next

image

เช่นสร้าง COM10 และ COM11 ขึ้นมา แล้วคลิ้ก Finish

image

แล้วคลิ้กปุ่ม Start

image

 

จากนั้นใช้โปรแกรมCOM Port Data Emulator ติดต่อกับพอร์ตCOM10เพื่อส่งออกสัญญาณจำลอง โดยกรอกหมายเลขพอร์ตที่ Serial Port (สังเกตุว่าโปรแกรมจะสร้างBuadrate, Bit,Partity,Stop bit มาให้ด้วยคือ 9600,8,N,1 ซึ่งสามารถเลือกได้) แล้วคลิ้กปุ่มStart

 image

เท่านี้ก็จะมีข้อมูลส่งออกทางพอร์ต COM10

ให้เอาSCADAหรือApplicationที่ต้องการทดสอบอ่านค่ามาอ่านทางพอร์ตCOM11

ส่วนถ้ามีCOM Portจริง ก็ให้ใช้สายRS232ต่อเชื่อมจากพอร์ตจริงไปเข้าCOM Portของคอมพิวเตอร์อีกเครื่องที่ใช้เป็นตัวรับค่า หรือถ้าคอมพิวเตอร์มีCOM Port 2 อัน ก็เอาสายเชื่อมต่อมายังCOM Portอีกอันแล้วใช้โปรแกรมอ่านค่าจากพอร์ตดังกล่าวนี้

ท่านอาจสนใจVDOการอ่านค่าจากอุปกรณ์Serialโดยไม่ต้องใช้OPC Server

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s