เทียบค่าใช้จ่ายSCADAบนServerจริงกับคลาวด์MS Azure

เพื่อให้ผู้ใช้สามารถพิจารณาค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้SCADAบนPCจริงเทียบกับSCADAบนคลาวด์Microsoft Azure (ณ เดือนตุ.ค. 2561) โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายโดยประมาณจากHardwareขั้นพื้นฐาน

PC จริง ค่าใช้จ่าย(บาท) คลาวด์ MS Azure ค่าใช้จ่าย(บาท)/ปี

Intel® Core™ i7-8700 (6 Cores,12MB Cache, 3.2GHz up to 4.6GHz,65W)
8GB 2x4GB 2666MHz DDR4 non-ECC Memory
2TB 7200rpm SATA Hard Drive 3.5 inch
Intel® C246 Chipset
Intel® UHD Windows 10 Pro

63,800

D2 V3 : 2 vCPU
8 Gb RAM
50GB Temporary Storage
Windows 10/Server 2012/ Server 2016/ Server 2019
สำรองข้อมูลอัตโนมัติในServerที่กระจายอยู่ทั่วโลก
63,913
ค่าดูแลโดยพนักงานITเพิ่มจากปกติ (ดูแลHardwareที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมงานด้านSCADA) 64,800 (ต่อปี, ประมาณจาก30%ของเงินเดือนพนักงานITระดับกลาง) ไม่มี  
ค่าไฟฟ้าเฉพาะSCADA Server ไม่รวมClient
400W คิดที่หน่วยละ3บาทโดยประมาณ
= 400 * 3 * 24 * 365 / 1000
10,512 (ต่อปี) ไม่มี  
ค่าซ่อมบำรุงHardware 15% 5,685 (ต่อปี) ไม่มี  
       
       
ค่าใช้จ่าย  1 ปี

144,797

64,563

ค่าใช้จ่าย  2 ปี

225,794

129,126

ค่าใช้จ่าย  3 ปี

306,791

166,897

ค่าใช้จ่าย  5 ปี

468,785

296,023

ค่าใช้จ่าย  10 ปี

873,770

565,254

 

ทั้งนี้ยังไมรวมค่าใช้จ่ายด้านซอร์ฟแวร์SCADA การฝึกอบรม การเปลี่ยนอะไหล่สำคัญที่ชำรุด เสียหาย ค่าอุปกรณ์เสริมเช่น UPS โต๊ะ จอมอนิเตอร์ ตู้Server เป็นต้น

 

ราคาMS Azure

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s