อบรมSystem Integration : เพิ่มPLCให้ใช้งาน

image

รายการHardwareที่ใช้อบรม

  • Mitsubishi PLC Ethernet (FX5U)
  • Proface HMI Ethernet
  • Power Meter (Modbus RTU)
  • Remote IO (Modbus RTU)
  • Transmitter
  • Serial to Ethernet Converter
  • Arduino (Modbus TCP/WiFi)
  • Serial Device ทำหน้าที่แทนเครื่องชั่ง และอุปกรณ์ซีเรียลทั่วไป (Emulator)
Advertisements
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s