สร้างเว็บสั่งงานPLC/Controller ทำอย่างไร (ไม่ใช้SCADA)

ปกติSCADAจะมีAdd-onทำงานผ่านเว็บอยู่แล้ว แต่ถ้าต้องการสร้างเว็บขึ้นเองโดยไม่ใช้SCADAและAdd-onของSCADA เพราะต้องการบริหารต้นทุนหรือเหตุด้านการจัดการอื่นๆ เราก็มีช่องทางทำได้ครับ

 

ICONICSมีซอร์ฟแวร์ตัวหหนึ่งชื่อว่าDataWorXใช้ทำหน้าที่หลายอย่างหนึ่งในนั้นคือOPC Bridge เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างOPCกับOPC, OPCกับDatabase, DatabaseกับDatabase เป็นต้น และสามารถติดต่อSNMP, Modbus RTU/TCPได้เพราะมีSNMP ConnectivityและModbus OPC Serverมาให้ด้วยแล้ว เราสามารถใช้DataWorXนี้เพื่อสั่งงานและมอนิเตอร์PLC/Controllerได้ให้รับคำสั่งControlจากเว็บที่เราสร้างขึ้นได้

image

 

หลักการ

ให้สร้างDatabase Table ไว้ในSQLServer 2 ตาราง โดยตารางแรกใช้รับค่าจากDataWorX ส่วนตารางที่สองใช้รับค่าอินพุตจากผู้ใช้งานที่สั่งการผ่านเว็บเข้ามา

ตัวอย่าง ทั้งสองตารางมีคอลัมน์คล้ายกันเช่น

ID V1 V2 V3 V4
1 0.2 55 89 10.03

ตารางแรกให้DataWorXนำค่าจากOPC Serverมาอัพเดทไว้ในตารางนี้เพื่อเราจะได้อ่านค่าจากตารางนี้ไปแสดงในเว็บเช่นสร้างเว็บด้วยVisual Studio หรือJAVA/PHP/ฯลฯ (อ่านเพิ่ม เชื่อมโยงข้อมูลDatabaseกับPLCแบบReal time)

ส่วนตารางที่สองทำกลับกันคือให้DataWorXนำค่าจากDatabaseส่งให้กับPLC (กลับข้างอินพุตกับอาท์พุตของDataWorX) และให้ใช้ “Disable input updates propagation” เพื่อให้มีการทำงานเฉพาะเมื่อข้อมูลในตารางที่สองมีการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น(เมื่อมีการเปลี่ยนค่าข้อมูลจากผู้ใช้) ดังนั้นตารางที่สองนี้จะใช้เฉพาะกับสัญญาณที่เราต้องการป้อนค่าให้PLCเท่านั้น โดยเราเขียนเว็บเพื่อรับค่าจากผู้ใช้มาอัพเดทไว้ในตารางที่สองนี้

image

เราจะติดตั้งDataWorXไว้ในเครื่องเดียวกันกับOPC Server หรือ SQL Server ก็ได้ หรือแยกกันคนละเครื่องPCก็ได้เชีนกันครับ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DataWorX

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s