GENESIS32 SCADAคุ้มค่าอย่างไร

image

GENESIS32 SCADAมีความคุ้มค่ามากกว่าที่คิดเนื่องจากลักษณะที่พิเศษกว่าSCADAทั่วไปทั้งง่าย เสถียร มีฟีเจอร์ที่จำเป็นต่องานที่หลากหลายไม่ต้องเสียเงินซื้อซอฟต์แวร์เพิ่ม พอจะสรุปเป็นหัวข้อหลักๆได้ดังนี้ครับ

 

ใช้งานง่ายแต่Advance

เป็นSCADAที่ใช้งานง่าย เข้าใจง่าย แต่ไม่ได้มีความสามารถน้อยนิด ใช้สร้างงายระดับสูงที่ซับซ้อนได้ง่ายดาย โดยไม่ต้องอาศัยพื้นฐานโปรแกรมมิ่งใดๆ เครื่องมือต่างๆมึUser Interface ที่คุ้นเคยและเรียนรู้ได้ง่าย ในหน้าตาที่ง่ายๆแต่แฝงฟีเจอร์ที่จำเป็นไว้มากมาย เช่นDynamicซ้อนDynamic ในอ็อปเจ็คแและส่วนย่อยๆของอ็อปเจ็คในกราฟิก เลเยอร์ที่ใส่ได้มากมายคล้ายAutoCADเป็นต้น สามารถใช้งานไฟล์กราฟิกเดี่ยวๆไม่ต้องอยู่ในลักษณะโปรเจ็ค ปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้งานให้ตอบสนองความต้องการที่ครอบคลุมทุกอุสาหกรรมและวิศวกรรมได้ดี มีเครื่องมือแบบAliasและTemplateที่ลดเวลาการทำSoftware Engineeringในกรณีต่างๆเช่นงานที่มีลักษณะเหมือนกันแต่สัญญาณต่างกันเช่นSub Staionก็สามารถสร้างไฟล์GraphWorXไฟล์เดียวแล้วใช้Aliasเพื่อแยกแยะและแทนค่าสัญญาณแต่ละStationทำให้ไม่ต้องสร้างไฟล์ตามจำนวนStation ก็จะลดไฟล์เหลือแแค่ไฟล์เดียวได้แทนที่จะมีเป็นสิบหรือร้อยๆไฟล์ซึ่งดีกับวิศวกรผู้ออกแบบและแก้ไขมาก

Automatic Excel Report(จำเป็นมาก)

image

นอกจากจะนำข้อมูลที่เก็บไว้มาสร้างรายงานExcelแบบแมนวลได้อย่างที่SCADAอื่นๆมักไม่มีฟีเจอร์นี้มาให้และจำเป็นต้องซื้อซอฟต์แวร์มาเพิ่ม ยังสามารถทำหน้าที่เหมือนเลขาAIที่สร้างรายงานExcelให้เหมาะกับแต่ละบุคคลและสร้างรายงานส่งอัตโนมัติได้ด้วย โดยทำงานตามเงื่อนไขได้หลากหลายแบบเช่นตามวันเวลา ตามสัญญาณจากHardware/database/Alarm เป็นต้น เช่นเมื่อมีเหตุการณ์ที่ระบุไว้เกิดขึ้นขึ้น(เช่นเครื่องจักรมีสัญญาณขัดข้อง)ให้รวบรวมข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องย้อนหลัง1ชม.มาสร้างรายงานส่งให้วิศวกรที่รับผิดชอบใช้เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุเป็นต้น สามารถสร้างเทมเพลตรายวานExcelที่มีสูตรการคำนวนเช่นสูตรสำหรับSummary ฯลฯ รูปภาพและChartหรือฟีเจอร์อื่นๆของExcelได้ ทำให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจบนข้อมูลที่รวดเร็วและแม่นยำ นอกจากนี้ยังสามารถส่งรายงานทางอีเมล์อัตโนมัติ

Remote OPC Connection

image

สามารถตติดต่อOPC Serverผ่านระบบเครือข่ายได้ง่ายกว่าSCADAทั่วๆไปที่ต้องซื้อซอฟต์แวร์OPC Tunnellerที่มีราคาแพงมาเพิ่ม ถ้ามีOPC Serverหลายๆโหนดมรระบบเครือข่ายก็ยิ่งมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น ในขณะที่GENESIS32ไม่ต้อง การคอนฟิกง่ายและยืดหยุ่นกว่าDCOM ทำให้ประหยัดต้นทุนรวมทั้งประหยัดเวลา และเสมือนว่าGENESIS32เป็นศูนย์กลางของระบบSCADAอย่างแท้จริง

Runtime Tag Count

นับTagเฉพาะที่ใช้งานอยู่ ณ เวลานั้น แบบOn Demandเท่านั้น Tagที่Defineไว้แต่ไม่ถูกเรียกใช้จะไม่นับ ยิ่งกว่านั้นTagที่มาจากSourceเดียวกันก็จะไม่ถูกนับเพิ่มเช่นกัน เช่น สัญญาณ A, B, C, A+B, A/B, A*C, 100*A-C จะนับเป็น3tagเท่านั้น ไม่นับซ้ำซ้อนเหมือนSCADAทั่วไป Tagที่ถูกใช้ไปในโมดูลหนึ่งไปแล้วเช่นในกราฟิก เมื่อมีการใช้ในโมดูลอื่นเช่นAlarmหรือTrendก็จะไม่มีการนับเพิ่มเช่นกันและนับเมื่อมีการใช้งานเท่านั้น ส่วนLocal Variableต่างๆก็จะไม่ถูกนับ ดังนั้นGENESIS32ขนาดแพ็กเกจเล็กจึงเทียบได้กับSCADAทั่วไปที่มีขนาดเพกเกจใหญ่ได้ในหลายกรณี

 

ใช้และทำตัวเป็นOPC DA, OPC AE, OPC HDA

image

การทำหน้าที่ติดต่อและทำตัวเป็นOPC DA/AE/HDAได้มีความสำคัญอย่างยิ่งในงานอินธิเกรชั่นโดยเฉพาะโปรเจ็คที่มีการปรับปรุงหรือต่อขยายเรื่อยๆ และเป็นสิ่งที่ผู้ใช้งานมักมองข้ามซึ่งมักทำให้ค่าใช้จ่ายบานปลายและมีความยุ่งยาก เนื่องจากฟีเจอร์ดังกล่าวจะทำให้สามารถสื่อสารกับHardware/Softwareได้หลากหลายและยังทำหน้าที่บริการข้อมูลให้ระบบSCADAและแอพลิเคชั่นอื่นๆนำไปใช้งานได้ ทำให้เกิดความเข้ากันได้ไม่ผูกขาด ผู้ใช้มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นและหลากหลายในการออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการ (OPC DA = Data Access, OPC AE = OPC Alarm and Event, OPC HDA = OPC History Data Access)

 

พัฒนาต่อยอดได้ด้วย VBA, VBScript, JavaScript

แม้จะไม่มีความจำเป็นต้องเขียนโปรแกรม แต่หากต้องการGENESIS32 SCADAก็มีเครื่องมือโปรแกรมที่ใช้งานง่าย มีVBA IDE(Integrated Development Environment)แบบMicrosoft นั่นหมายถึงเราไม่ต้องจำProperty VBทุกตัว เมื่อเราใส่.หลังชื่ออ็ปเจ็คก็จะมีProperty/Methodออกมาให้เลือกใช้ได้ และสามารถควบคุมอ็อปเจ็คต่างๆของGraphWorXและโมดูลอื่นๆของGENESIS32ได้ มีตัวอย่างการใช้งานที่หลากหลาย

image

และมีScriptWorXที่มีWizadช่วยสร้างScriptแบบต่างๆ ทำให้เราต่อยอดความสามารถของระบบSCADAได้ และสามารถนำไปใช้ในงานอื่นๆของGENESIS32ได้

image

 

Data Bridge / Global Expression / ลดคอขวด

image

GENESIS32 SCADA มีเครื่องมือทำงานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างData Sourceและตั้งเงื่อนไขการทำงานได้ เช่นเมื่อสัญญาณจากPLC Aถึงระดับที่กำหนดให้ส่งข้อมูลหรือสั่งการไปยังPLC Bเป็นต้น สามารถแลกเปลี่ยนกับDatabaseได้เช่นกัน

image

มีGlobal Expression เพื่อสร้างสูตรคำนวนแล้วเรียกใช้ในโมดูลต่างๆได้(จะได้ไม่ต้องสร้างหลายที่ในโมดูลต่างๆซ้ำๆกัน)และจัดการได้ที่ส่วนกลางเพื่อให้แก้ไขได้สะดวก โมดูลหรือClientต่างๆที่เรียกใช้ก็จะได้ไม่ต้องแก้ไขหลายที่ เป็นการประหยัดเวลา

มีRegisterเพื่อลดปัญหาคอขวดของการสื่อสารแบบServer/Clientหรือระหว่างโมดูลต่างๆกับOPC Serverทำให้การสื่อสารมีความรวดเร็ว

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s