อุตสาหกรรมGlassขนาดใหญ่ของโลกใช้GENESIS64ในการผลิต

preciosa-ornelaผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากแก้วขนาดใหญ่เลือกใช้GENESIS64 SCADAบริหารจัดการกระบวนการผลิต โดยต่อขยายจากระบบSCADAเดิมที่ใช้GENESIS32เพื่อให้สามารถทำงานบนแพลตฟอร์มเว็บ โมบายได้สะดวกขึ้นจากหลายๆสถานที่ รายละเอียด

image

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s