ต่อ FX3U ENET-LกับGENESIS SCADAผ่านProface HMI Eth

ขั้นตอนการต่อ FX3U ENET-LกับGENESIS SCADAผ่านProface HMIทำได้ดังนี

 

1. เปิดPortในPLCเสียก่อน

ใช้โปรแกรม FX3U-ENET-L Configuration Tool เพื่อเปิดพอร์ต โดยคลิ้กOperational Setting

image

เซต Operational Setting ตามรูป ระบุIP AddressของPLC คลิ้กEnd

image

เมื่อกลับมายัง FX3U ENET-L Configuration Tool หน้าหลัก คลิ้กOpen Settings แล้วเซตดังรูป โดยลบแถว1กับ2 ใช้เฉพาะ3กับ4 ระบุพอร์ตHost Stationในตัวอย่างใช้UDP 1025 และTCP 1026 (กรณีUDPใช้IPของTarget DeviceแบบBroadcastจึงต้องกำหนดTarget Device Portเป็น 65535)

image

คลิ้ก End

คลิ้ก Save

แล้วคลิ้ก Write เพื่อส่งค่าไปยังPLC

ปิด เปิด PLCใหม่เพื่อInitialค่าEthernetที่ตั้งไป

 

2. ติดต่อProface HMI รุ่นEthernetกับPLC

ในProfaceสร้างDevice/PLCติดต่อกับFX3U ENET-Lดังรูป โดยระบุIP AddressของPLCและพอร์ตเชื่อมต่อ

image

และเพิ่มDevice/PLCอีกตัวเป็นModbus Slave (TCP)

image

สร้างGlobal D-Scriptเพื่อส่งค่าจากFX3UไปยังModbus Register เช่น

image

Saveไฟล์ แล้วTransferไปยังProface Display Unit

3. ในICONICS Modbus OPC Server ให้สร้าง Device ขึ้นมาเพื่อลิงค์กับProface HMI ผ่านModbus TCP รายละเอียดดูจากVDOนี้

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s