สั่งงานPLCจากSCADAผ่านตัวกลางคือProface HMI

วิธีการนี้อาจจะยุ่งยากกว่าการใช้OPC ServerสำหรับPLCนั้นๆโดยตรง แต่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านOPC Serverลงไปได้เนื่องจากใช้ICONICS Modbus OPC Serverที่มากับGENESIS32

ก่อนอ่านบทความนี้ อ่าน GENESIS SCADA: ติดต่อกับProface HMIผ่านModbus TCP

เช่น ถ้าในproface เราเขียนD-Scriptรับค่าแบบนี้เพื่อติดต่อกับPLC Mitsubishi

PLC1:40001 = PLC2.Y0000

แล้วเราใช้SCADAสั่ง MODBUS address 40001 ให้on(เพราะความเข้าใจว่าจะให้Y0000 Onด้วย) สักพักaddressนี้จะกลับเป็น off ตามสถานะของy0000 เนื่องจาก40001ทำหน้าที่รับ ไม่ได้ทำหน้าที่ส่งค่าให้ y0000 แต่กลับกันจะเป็นทางy0000ที่ส่งค่าให้ 40001

ถ้าต้องการสั่งงาน y0000 เราต้องเขียนladderในplcก่อนดังนี้ครับ

—[ M0]———(Y0)

(หรือใช้m0ขนานกับcontactตัวอื่นที่สั่งการy000ก็ได้ครับ)

จากนั้นในprofaceสร้างscript

PLC2.M0000 = PLC1.00101

เป็นต้น

นั่นคือM0000จะรับค่าจากMODBUS register 00101

ในopcเราก็สร้างopc tagติดต่อกับ 0xxxxx start address = 101 แล้วใช้switch ในscadaมาสั่งopc tagนี้ จะทำให้M0000ที่รับค่าจาก0101กลายเป็น on และจากladder ในplcก็จะทำให้y0กลายเป็น onได้ครับ

สรุปเราต้องทำตัวรับ แยกกับตัวส่งครับ

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s