หลังทดสอบOPCกับHardwareแล้วควรวางแผนเลี่ยงปัญหาคอขวด

ปัญหาคอขวดเกิดขึ้นบ่อยในกรณีที่OPC Serverต้องบริการข้อมูลให้Clientจำนวนมากแล้วบริการข้อมูลไม่ทันเนื่องจากต้องบริการข้อมูลให้Clientตามคิว

 

OPC Serverต้องบริการข้อมูลให้ครบตามคิวจึงกลับมารับคำสั่งรอบใหม่จากClientในรอบถัดไปดังนั้นจึงมีความล่าช้าตามไปด้วย ในGENESIS SCADAจะมีเครื่องมือจัดการกับปัญหานี้ ปกติแล้วเราสามารถติดต่อOPC tagโดยตรงจากโมดูลต่างๆเช่น จากGraphWorX, TrendWorX, AlarmWorX เป็นต้น แต่หากเรามีแผนว่าจะมีClientจำนวนมากจะมาติดต่อกับGENESISเราก็ควรสร้างRegisterไว้ในUnified Data Managerเพื่อเป็นBufferติดต่อกับOPC tag ไม่เรียกใช้Tagโดยตรง แต่ให้โมดูลต่างๆเรียกใช้Registerแทน จากรูปล่างRegisterชื่อv1จะติดต่อกับOPC Tagชื่อRandom

image

เมื่อเราใช้โมดูลเช่นGraphWorXมาติดต่อเราก็สามารถเรียกRegisterแทนOPC Tagได้

image

ในกรณีที่ใช้GENESIS64 SCADA เราสามารถใช้SCADAอื่นๆมาติดต่อRegisterของGENESIS6ได้ด้วย

การคอนฟิกแบบนี้ทำให้OPC Serverส่งข้อมูลให้Registerเท่านั้นเพียงรายเดียวแล้วกลับไปปรับคำสั่งใหม่ได้ RegisterในUnified Data Managerจะทำหน้าที่บริการข้อมูลให้Clientและโมดูลต่างๆเอง ทำให้OPC Serverทำงานได้ดีไม่ช้าเท่ากรณีบริการข้อมูลให้Clientและโมดูลต่างๆโดยตรง

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s