ข้อได้เปรียบOPC ComponentของICONICSในการอ่านเขียนค่าOPC Server

ในGENESIS32, DataWorXจะมีOPC ComponentของICONICSใช้อ่านเขียนค่าOPCได้ สามารถใช้ร่วมกับScriptทั้งVBA, VB, C# โดยมีข้อได้เปรียบกว่าOPC Componentอื่นดังนี้

  • การติดต่อOPCผ่านระบบเน็ตเวิร์คทั้งEthernet, Internet โดยไม่ต้องคอนฟิกDCOMให้ยุ่งยาก สามารถติดตั้งGenbrokerในเครื่องPCที่มีOPC Serverอยู่เพื่อสร้างOPC Tunneller ติดต่อกับICONICS OPC Componentบนแอพลิเคชั่นที่เราสร้างได้เลยทำให้ประหยัดต้นทุนซอร์ฟแวร์ในการพัฒนาการสื่อสารผ่านระบบเครือข่ายได้เพราะGenbrokerสามารถใช้ได้ฟรีกับICONICS Products
  • ใช้GenBrokerในการมอบPermissionที่จะให้Clientใดติดต่อกับOPC Serverผ่านGenBrokerได้บ้าง
  • สามารถกำหนดCacheของGenBrokerได้ลดภาระการบริการข้อมูลจากOPCในกรณีOPCต้องบริการข้อมูลปก่Clientจำนวนมาก

ตัวอย่างการใช้งาน

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s